Rådighedsstilling - Oversergent af reserven BRS Bornholm


Rådighedsstilling - Oversergent af reserven BRS Bornholm

Vil du være med til at sørge for, at Danmark har et velfungerende redningsberedskab? Så er du måske vores nye oversergent af reserven ved Beredskabsstyrelsen Bornholm
Om os
Beredskabsstyrelsen Bornholm holder til i Allinge, og er Beredskabsstyrelsens afdeling på øen og udgør blandt andet det statslige overbygningsberedskab. Derudover uddanner vi værnepligtige redningsspecialister til beredskabet og driver 1. udrykningen på vegne af Bornholms Regionskommune.
Reserven ved Beredskabsstyrelsen Bornholm består i øjeblikket af stampersonel af reserven og indkommanderes årligt til både uddannelsesvirksomhed og opretholdelse af det operative beredskab.

Om stillingen
Som reservebefalingsmand ved Beredskabsstyrelsen bliver du ansat i en designeringsfunktion i som en del af Beredskabsstyrelsens krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig
Som oversergent af reserven indgår du i vores pulje af reservepersonel. Under indkommandering vil du efter behov f.eks. kunne:
• bidrage til uddannelse af værnepligtige
• fungere som vagthavende befalingsmand
• efter aftale løse andre beredskabsrelaterede opgaver

Om dig
Du har gennemført Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse og har opnået erfaringer og kompetencer, som sætter dig i stand til at fungere på oversergentniveauet samt som instruktør på et eller flere fagområder indenfor redningsberedskabet. Desuden har du virket som minimum 3. vagthavende befalingsmand.
Du er allerede udnævnt til oversergent af reserven, eller også er du sergent med potentiale til at blive udnævnt til oversergent af reserven i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er niveaufastsat som oversergent af reserven (M221). Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for stampersonel.

Du bliver aflønnet pr. indkommanderingsdag. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Thomas Frandsen på brs-tfr@brs.dk eller telefon 72 85 23 26.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-BA-BSS06@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 30. maj 2020. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som pdf.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allinge

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

30.05.2020

Indrykningsdato

15.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent