Administrativ medarbejder


Administrativ medarbejder til Flyverhjemmeværnet i Vordingborg

Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvis primære opgave er at uddanne frivillige flyverhjemmeværnssoldater? Er du kendetegnet ved at være en særdeles dygtig og ambitiøs person med speciale indenfor administrationsområdet?

-Så er stillingen som administrativ medarbejder ved Flyverhjemmeværnets Planlægnings- og Ressourcesektion måske lige noget for dig!
Om os
Flyverhjemmeværnets Planlægnings- og Ressourcesektion varetager primært opgaver, som er rettet mod den frivillige struktur. Sektionen har ansvaret for planlægning, økonomi, logistikstøtte, etablissementsstøtte samt administrativ støtte til 28 underlagte hjemmeværnseskadriller.

Vi har ansvaret for vores sekretariat, som yder administrativ støtte til personale og eskadriller i den frivillige struktur, samt intern administrationsstøtte til staben.
Udover sektionschefen vil du få ni nye kolleger, som har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og som er en blanding af civile og militære.

Vi er en fleksibel og geografisk adskilt arbejdsplads, men dit faste tjenestested vil være Vordingborg Kaserne. Du må forvente, at der kan forekomme tjeneste om aftenen og i weekender i forbindelse med møder og seminar, da vi er en organisation som beskæftiger sig med frivillige.

Vi tilbyder dig en spændende stilling med et fagligt stærkt og velfungerende team, som prioriterer en god kultur, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden. Vi er en arbejdsplads med en uformel omgangstone samt gode muligheder for kompetenceudvikling.

Der vil være mulighed for hjemmearbejde, efter aftale med sekretariatslederen.
Om stillingen
Som administrativ medarbejder varetager du sagsbehandling indenfor personaleforvaltning af frivillige og andre administrative opgaver såsom;

• Bestilling af udrustning og mundering til frivillige.
• Agere Superbruger på KFI, HJV.DK og sociale medier.
• Registrering af post via KESDH WorkZone m.m.
• Passe myndighedens hovedtelefonnummer.
• Bidrage med sagsbehandling til Operations- og Støttesektion og Luftoperationssektion.
• Assistance til chefen vedr. rådighedsvederlag, herunder indberetning og registrering.
• Bestilling og administration af id-og havnekort.

Derudover vil du bidrage ved diverse ad hoc opgaver til støtte af den frivillige og faste struktur.

Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag herunder på dine arbejdsopgaver. Du vil få mulighed for at benytte og videreudvikle dine kvalifikationer, og hos os, er dét at kunne udføre selvledelse en stor del af hverdagen.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontorfagliguddannelse og/eller praktisk relevant erfaring fra en lignende stilling. Du har meget gerne erfaring fra tjeneste i Hjemmeværnet eller også har du et andet kendskab til Forsvarets-og Hjemmeværnets organisation, forvaltning og administration herunder brugen af systemerne SAP og SharePoint, men det er ikke et krav til stillingen.

Som person forestiller vi os, at du først og fremmest besidder en god helhedsforståelse. Du har en god indlevelsesevne og forståelse for de frivilliges arbejdsbetingelser.
Du har sans for detaljer, er god til at samarbejde og du mestrer at holde overblikket samt strukturere din arbejdsdag selvom den til tider kan være hektisk.

Vi forventer, at du er i stand til at udøve selvledelse og at du, på sigt, er i stand til at prioritere dine arbejdsopgaver med fokus på det frivillige personale og Flyverhjemmeværnets eskadriller.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 23.641,50 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at Lene Pommergaard Nielsen på telefon 9133 5015

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Julie Palmquist på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2020 og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.
Ansættelse den 1. august 2020.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERHJEMMEVÆRNET
Flyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer. Flyvehjemmeværnet består af 28 hjemmeværnseskadriller, hvoraf den ene udgør Hjemmeværnets Flyvende kapacitet. Ud over bevogtning af Flyvevåbnets installationer anvendes Flyverhjemmeværnets frivillige også til løsning af opgaver andre steder i landet, når Forsvaret og Flyvevåbnet har brug for støtte. Det kan f.eks. være, når fly sikkerhedslander i civilt terræn eller mere skarpe bevogtningsopgaver i krise og ved forhøjet beredskab.
Flyverhjemmeværnet har samlet set ca. 4.500 frivillige, hvoraf ca. 1.300 er i den aktive struktur. Vi er 24 militære og civile medarbejdere i Flyverhjemmeværnets faste stab fordelt på Vordingborg og Karup samt en enkelt medarbejder i Aalborg.

Se mere på www.hjv.dk/oe/fhv
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

15.06.2020

Indrykningsdato

15.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent