Kampvognssoldater til 2. kampvognseskadron ved I Panserbataljon, Jydske Dragonregiment


Kampvognssoldat til 2. kampvognseskadron ved I Panserbataljon, Jydske Dragonregiment

Ønsker du operativ tjeneste, ved en af Danmarks mest slagkraftige enheder, og har du det der skal til for at arbejde tæt sammen i et lille team? Så er det måske dig, vi søger.
Om os
Ved 2. Kampvognseskadron har vi en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Vi stiller krav til, at du er engageret og initiativrig.

Ved 2. Kampvognseskadron har en stor del af medarbejderne været udsendt til både Balkan, Irak og Afghanistan, så der er meget erfaring samlet i enheden. Vi modtager de opdaterede LEOPARD 2A7 kampvogne efter sommerferien. Eskadronens alt overskyggende fokus vil i efteråret 2020 være at blive omskolet til vores opdaterede kampvogn og uddanne først enkeltvognsbesætningerne og derefter uddannelse af de 3 kampvognsdelinger.
I 2021 er det planen at vi gennemfører en skydeperiode med hele panserbataljonen i udlandet. På lang sigt arbejder vi målrettet på at blive den første danske kampvognseskadron der skal deployere til Enhanced Forward Presence i Estland i 2022.

Vores daglige tjenestetid er fra 0700 til 1430, dog vil der være uddannelsesdage der gennemføres med tjenestetid fra 0700-1700. Du skal desuden deltage i både skydeperioder, øvelser og andre afgivelser i løbet af året, i både Danmark og udlandet. Du skal forvente, at være væk mere end 10 uger om året.
Om stillingen
Du vil som kampvognsoldat i 2. Kampvognseskadron skulle indgå i en kampvognsbesætning på 4 mand. Din første uddannelse vil give dig kompetencerne til at kunne fungere som kampvognshjælper (KVGHJ). Som KVGHJ vil din primære opgave bestå i at betjene kanonen og maskingeværet samt bistå kommandøren med observations- signal- og sanitetstjeneste. Herefter vil du alt efter kvalifikationer og ønsker blive uddannet til enten kampvognsskytte eller kampvognskører. I kommer til at arbejde tæt sammen som besætning, idet der skal 4 mand til at for at en kampvogn kan operere. Det er derfor vigtigt at du er åben og social og kan parere ordre uden at stille spørgsmål når det er nødvendigt.

I hverdagen på garnisonen går en del af tiden med vedligeholdelse af kampvognen og de færdigheder du skal besidde for at du og besætningen kan betjene og anvende kampvognen, såvel teknisk som taktisk. Det forventes at du både kan arbejde selvstændigt og sammen med resten af besætningen om opgaverne.
Derudover vil der blive brugt uddannelsestid på at vedligeholde og udvikle dine grundlæggende soldatermæssige færdigheder, blandt andet inden for skydning, førstehjælp , materielkending og militær fysisk træning.

Du skal påregne at starte på grundmodul i Holstebro medio August 2020.
Om dig
Du er som minimum udnævnt konstabel, og du har forrettet tilfredsstillende tjeneste ved din tidligere underafdeling. Du skal være omskolet til GV M/10, Letmaskingevær (LMG) M/60, SPR og RDO 152. Det er ønskeligt at du har erhvervet kørekort kategori B eller C.

Vi ser gerne, at du har forrettet tjeneste ved en stående underafdeling. Og du bør som udgangspunkt have en udsendelse bag dig, eller have gjort tjeneste i en enhed, der opstiller til en udsendelse, eksempelvis Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Optimalt set har du gennemført Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse eller et forløb i SRS og været udsendt med dette.

Det forventes, at du fremstår kompetent, velsoigneret og har en god holdning til tjenesten. Personligt er du fleksibel og målrettet og trives i et omskifteligt miljø. Du har en ydmyg tilgang til opgaveløsningen, en god situationsfornemmelse samt i høj grad evnen til at holde mange bolde i luften samtidigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadronschef Kaptajn Jens Hjort Nielsen på tlf.41376828 eller Eskadronsbefalingsmand Seniorsergent Dan Søgård på tlf. 41376830 eller via mail: JDR- 1B-200A eller JDR-1B-201A

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RA-3HOV1@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 12/6 - 2020. Samtaler forventes gennemført i uge efter nærmere aftale .
Stillingen ønskes besat den 1/8-2020 , eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

12.06.2020

Indrykningsdato

12.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent