Stabsofficer til efterretningscellen ved Efterretningsregimentet


Stabsofficer til efterretningscellen ved Efterretningsregimentet

Trives du med en omskiftelig hverdag, hvor der kan være mange bolde i luften og hvor to dage ofte ikke er ens? Nyder du at have en stor kontaktflade ved såvel regimentet som foresatte myndigheder?
Så har du den rette profil til at blive stabsofficer i Efterretningscellen (E-cellen).
Om os
Personellet i E-cellen er i dagligdagen overordnet ansvarlig for at koordinere regimentets kapaciteter i forhold til regimentets samlede opgaveportefølje og Hærens prioriteringer.
Hertil kommer, at E-cellen, primært i krise og krig, indgår i Nationalt Land Operativt Centers (NLOC) operations og planlægningscentre, som Hærkommandoen opstiller.

Arbejdsklimaet ved E-cellen er kendetegnede ved en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning. Vi er et eksponeret element med stor kontaktflade, hvor udpræget selvstændighed og samarbejde er i højsædet. Du vil opleve en høj grad af frihed under ansvar i funktionen.
Om stillingen
Du er ansvarlig for koordinering af regimentets deltagelse i eksterne aktiviteter eller aktiviteter, som går på tværs af regimentets enheder/kapaciteter, herunder er du ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af regimentets samvirkeoversigt. Du deltager derfor i eksempelvis Hærkommandoens uddannelsesseminarer og -møder samt i eksterne enheders planlægningskonferencer.

Du er sagsbehandler på Efterretningsregimentets Årsbefaling (Handlingsprogram), hvilket kræver et godt kendskab til regimentets opgaver og enheders muligheder for løsning af disse.

Du bidrager endvidere i relation til styrkeproduktion af bidrag i relation til beredskaber, bidrag til internationale operationer og støtte til nationale operationer (f.eks. støtte til politiet i forbindelse med GEFION opgaven).

Hertil kommer, at du bidrager til udvikling af produkter i relation til opgaverne i forbindelse med NLOC, ligesom du skal forvente at deltage i aktiviteter i relation til opstilling af NLOC. Da koncepten vedrørende NLOC er under udvikling, vil du via dine bidrag være med til at præge udviklingsretningen.

Opgaver kan have korte tidsterminer, hvorfor der, fra tid til anden, stilles krav til fleksibilitet i forhold til arbejdstid. Stillingen har en stor grad af selvstændighed, hvor der gives mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling.
Tjenesten indeholder en række eksterne møder samt tjenesterejser, hvor der oparbejdes merarbejde, der primært planlægges afspadseret.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322 og har gennemført videreuddannelse-I/L eller videreuddannelseskursus BTN/BDE. Du har en solid gelederfaring i officersfunktioner, gerne på både underafdelings- og bataljonsniveau.

Som person ser du muligheder frem for begrænsninger, og trives godt med vide rammer og med et ansvarsområde, der stiller krav om en resultatsøgende, dynamisk, selvstændig og vedholdende indsats.

Du er selvstændig og analytisk tænkende, danner dig hurtigt et overblik over et omfattende og komplekst sagsområde, og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du formulerer dig kort og præcist i skrift og i tale, ligesom du overholder givne terminer uden at gå på kompromis med kvalitetskrav.

Vi forventer, at du har en høj grad af helhedsforståelse, og at dine gode samarbejdsevner gør, at du hurtigt etablerer og vedligeholder gode relationer til primært Efterretningsregimentets dispositionsenheder og samarbejdspartnere.

Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste som underafdelingschef eller tilsvarende, ligesom det er ønskeligt, at du har erfaring fra internationale operationer og gerne fra tjeneste i en funktion indenfor efterretningstjeneste og/eller informationsaktiviteter, idet sidstnævnte ikke er et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Carsten H. Petersen, EFR-TI-02.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 14. juni 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 270 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.06.2020

Indrykningsdato

12.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent