Næstkommanderende med interesse for specialistledelse og teknik ved Air Control Wings Vedligeholdelseselement i Karup.


Næstkommanderende med interesse for specialistledelse og teknik ved Air Control Wings Vedligeholdelseselement i Karup.

Er du premierløjtnant? Har du lyst til at arbejde sammen med et teknisk team af højt kvalificerede og meget dedikerede medarbejdere og besidder du gode ledelsesmæssige kompetencer?
Har du interesse for teknisk ledelse og planlægning?
Så har Air Control Wing (ACW) muligvis jobbet til dig. ACW er kendetegnet ved en uformel omgangstone og gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.
Om os
ACW er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet og året rundt overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

I ACW Logistikafdeling er vi ansvarlige for at drive og vedligeholde alle ACW materielkapaciteter, der blandt andet omfatter radarenhederne i Skagen, Skrydstrup, Skalstrup og Bornholm samt operationsrummene placeret på Flyvestation Karup. Derudover varetages indsættelse af materiel i internationale operationer, til understøttelse af ACW operative kapaciteter.

Vedligeholdelseselementet er underlagt Logistisk Vedligeholdelsessektion bestående af fire elementer, der også omfatter radarhovederne i Skagen, Skrydstrup og på Bornholm. Vedligeholdelseselementet i Karup er opdelt med 4 underlagte værksteder med i alt cirka 50 engagerede og dygtige medarbejdere.

Opgaverne er mangeartede, og omfatter blandt andet drift og vedligeholdelse af ACW og National Air Operation Center (NAOC) operationsrum, vedligeholdelse af radio- og kommunikationssites, varetagelse af ACW indsættelsesbare materiel samt vedligeholdelse af Flyvestationens radar og landingssystemer.

Stillingen er hjemmehørende på Flyvestation Karup.

Arbejdsdagen i elementet er præget af tillid, fleksibilitet og frihed under ansvar. Vi lægger vægt på en åben og ærlig dialog, og tilstræber at bringe hinandens kompetencer i spil på bedste vis. Vi ynder at dyrke fælles idræt i elementet, og støtter hinanden i at opretholde en god fysisk form.
Om stillingen
Du bliver næstkommanderende ved et element bestående af fire værksteder, og vil indgå i et ledelsesteam bestående af en elementleder, dig som næstkommanderende samt en håndfuld specialiserede mellemledere på senior- og oversergent niveau.

Derudover vil du indgå i sektionens ledelsesteam sammen med sektionschefen og elementlederne. Selvstændigt samarbejde på tværs af organisationen i ACW, vil ligeledes kunne indgå som en del af dine opgaver.

Som næstkommanderende af Vedligeholdelseselementet i Karup er det din opgave at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere elementets daglige drift i et konstruktivt samarbejde med elementets ledelsesteam. Du skal kunne træde i stedet for elementlederen og dermed have ansvaret for både elementet samt varetage kommunikationen med sektionen.

Du skal bidrage til, at elementets tildelte materiel er vedligeholdt og brugbart med henblik på den tekniske drift. Det tildelte materiel skal til enhver tid kunne indgå i varetagelsen af den nationale opgaveløsning, som omfatter luftrumsovervågning og trænings- og øvelsesaktiviteter samt indgå i internationale operationer.

Du skal desuden understøtte en fastholdelse og udvikling af det faglige og tekniske kompetenceniveau hos elementets medarbejdere. Du indgår blandt andet i det tværorganisatoriske samarbejde, der omhandler kompetenceudvikling i hele sektionen samt koordinering og planlægning af elementets egne uddannelsesbehov.

Du kan forvente at stillingen udfordrer og udvikler både dine evner som leder og som bidragsyder til teknisk sagsbehandling. Vi ønsker, at du som premierløjtnant kan udnytte dit potentiale og vi giver derfor mulighed for et individuelt samt tilpasset opgavekompleks.

Det forventes at du deltager i trænings- og øvelsesaktiviteter samt eventuel udsendelse i internationale operationer, men der tages selvfølgelig højde for din aktuelle situation og også her kan du forvente et samarbejde om planlægningen.
Om dig
Du er premierløjtnant med mod og lyst til at udvikle dine ledelsesmæssige evner. Du trives i en hverdag hvor du har daglig kontakt og koordination med en bred vifte af kollegaer.

Du har lyst til at tage ansvar for dine medarbejdere såvel som dine opgaver i elementet, og følger selvstændigt og naturligt op på dine opgaver.

Du har meget gerne erfaring med ledelse af specialister i en logistisk kontekst.

Det er en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med planlægning og tilrettelæggelse af faglig vedligeholdelse, samt har en god forståelse for vedligeholdelsesplanlægning i Forsvaret.

Som leder har du en god balance mellem mod og ydmyghed. Mod til at tage svære samtaler, prøve nye tiltag, være kreativ i løsningsforslag, samt mod til at udfordre ledelsen og derved bidrage til udvikling hos dine ledere. Ydmyghed overfor dine medarbejdere og for deres mangeårige optjente erfaring samt kompetencer, ydmyghed overfor ledelsesopgaven og forståelsen for at medarbejderne er elementets vigtigste ressource.

Du kan udvise handlekraft, lede gennem mellemledere og har generelt en anerkendende tilgang til ledelse.

Som person er du åben for nye udfordringer og opgaver samt arbejder løsningsorienteret i tæt samarbejde med elementes medarbejdere og ledelsesteam. Du er drevet af et højt faglig engagement, du arbejder struktureret og er god til at prioritere dine daglige opgaver.

Du er god til at planlægge, kan tænke helhedsorienteret og er bevidst om anvendelsen af dine diplomatiske evner. Du går op i at være på forkant med ting, som har indflydelse på dit arbejde.

Du skal kunne vurderes egnet til udsendelse i internationale operationer.

Vi opfordrer alle premierløjtnanter , at søge stillingen og vil prioritere at afholde samtaler på en måde, hvor vi kan få en dialog om din kommende stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingerne er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for ACW Logistic Maintenance Section, major Carsten V. Højmark via mail: ACW-LM-001@mil.dk eller på telefonisk på nr. 728 45075.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfrist er d. 7. juni 2020 og ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart ugen efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat d. 01. august 2020.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

07.06.2020

Indrykningsdato

12.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent