Konstabel til Human Intelligence delingen ved Efterretningsregimentet i Varde


Konstabel til Human Intelligence delingen ved Efterretningsregimentet i Varde

Har du lyst til at blive en del af et unikt speciale, hvor faglighed og professionalisme er i højsædet?

Er du i stand til at kommunikere med ung som gammel og vil du gerne være en del af en enhed med gode kolleger og et stærkt sammenhold?
Om os
2 MIBTN styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder.
Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder samt udarbejder skarpe taktiske efterretninger og andre produkter til beslutningstagere.

Derudover gennemfører bataljonen Conduct after Capture uddannelser samt kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i Hæren og i missionsområder.

Human Intelligence delingen indgår i 1 Military Intelligence Kompagni. Human Intelligence er efterretningsindhentning via menneskelige kilder. Human Intelligence delingen opstiller og uddanner bidrag til en bred vifte af aktiviteter, herunder beredskaber, internationale operationer og deltager i uddannelses-, kursus- og øvelsesaktiviteter i både ind- og udland med både danske og internationale efterretningsenheder.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og Samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.
Om stillingen
Som operatør i en Field Human Intelligence gruppe vil du have en afvekslende hverdag, hvor du vil indgå i den løbende uddannelse sammen med din gruppe.

Du vil i stillingen få mulighed for at deltage i øvelser som ingen andre traditionelle enheder deltager i.

Du vil indgå i beredskab med danske og udenlandske enheder og ligeledes kunne udsendes i rammen af et Field Human Intelligence Team eller som en del af mindre bidrag.

Du vil ofte indgå i mindre teams, hvor opgaver tildeles efter evner og erfaring. Du vil have motiverede og dygtige kolleger at samarbejde med om opgaveløsningen.
Om dig
Du er konstabel og har en grundlæggende militær uddannelse.

Vi forventer, at du er fleksibel og omstillingsparat, da tempoet er højt og opgaverne mange og alsidige.

Du skal kunne håndtere frihed under ansvar og være selvstændig.

Det er enormt vigtigt, at du evner at indgå i teams med kolleger, der har markant andre personprofiler end din egen.
Den rummelighed er en forudsætning for at vi kan løse vores opgaver.

Det er alsidigheden i personprofilerne, der sikrer en optimal opgaveløsning i forhold til de kilder vi arbejder med.

For at komme i betragtning til stillingen skal du have gennemført Human Intelligence Pre Training Assessment (PTA) og være fundet egnet.

Har du ikke gennemført PTA ved fremsendelse af din ansøgning, skal du være rede til, at gennemføre denne som en del af ansættelsesprocessen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Anders Jønsson på telefon 72 82 93 70 eller på mail EFR-2B-100A@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 7. juni 2020 og samtaler forventes umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.

Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon.
Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.
Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

07.06.2020

Indrykningsdato

07.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent