Operationsbefalingsmand til Informationsaktivitetskompagniet, Efterretningsregimentet


Operationsbefalingsmand til Informationsaktivitetskompagniet, Efterretningsregimentet

Synes du at kommunikation og påvirkning af menneskelig adfærd er spændende?

Kan du se dig selv arbejde med engagerede specialister og informationsaktiviteter?

Om os
2. Military Intelligence Battalion leverer og opstiller efterretningsmæssige og informationsaktivitetsmæssige kapaciteter.

Disse kapaciteter kan situationsbestemt tilføres 1. brigade, MND-N og Hærkommandoen. Endvidere består bataljonen af et uddannelseskompagni som bidrager til Hærens kapacitetsopbygning, og en sektion som specialiserer sig i at uddanne i Conduct After Capture (CAC).

Informationsaktivitetskompagniet (IAKMP) består af et informationsaktivitetselement (IAE), et informationsaktivitetscenter (IAC) og to detachementer (IAD).

IAE opgave er at fungere som stabsbidrag til divisionen, brigaden eller bataljonen og det har også til opgave at tilrettelægge kompagniets uddannelse.

IAC leverer IA-operationsstøtte og reach-back til operative enheder. I hvert detachement indgår tre teams (IAT), styret af en IAD-fører og en operationsbefalingsmand (OBM).

IAD-førerne støtter staben ved den enhed som IAD tilgår, og styrer IAT i deres opgave, mens IAT har til opgave at forestå operativ indhentning og påvirkning af forskellige målgrupper, gennem forskellige værktøjer.

Kompagniet udsender kontinuerligt et bidrag til missionen i Kosovo, ligesom det bidrager med personel til forskellige NATO-beredskaber. Endvidere stiller kompagniet ofte instruktører til udenlandske kurser i lande som Holland, Belgien og Tyskland.

Vi er et officers- og mellemledertungt kompagni, med en meget dynamisk hverdag med mangeartede opgaver. Vi har en uformel tone, og vi ser både faglig og personlig kompetenceudvikling som en vigtig del af det at være hos os.
Om stillingen
Om Informationsaktivitetdetachementet (IAD):

IAD er et detachement, som består af 3 teams (IAT) og et mindre stabselement(IAE) med en KN og en SSG(det er dig) og jeres kører.

Elementet forestår, udover at indgå som stabsbidrag, den daglige drift og ledelse af IAD. Derfor vil der i perioder være mere fokus på operationsplanlægning og øvelsesaktivitet, mens der på andre tidspunkter kan være fokus på drift, udvikling og uddannelse.

Vi tilbyder:
• En specialiseret uddannelse inden for informationsaktiviteter
• Ansvar for planlægning og indsættelsen af teams under opgaveløsning
• Et arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor forskellige perspektiver trives
• En Command-team struktur der stiller store krav til hinandens samarbejdsevner, selvstændighed og udfordrer jer igennem et højt taktisk indsættelsesniveau.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent, med minimum 6 års tilfredsstillende tjeneste som oversergent og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Det er dine fremragende personlige egenskaber, ikke en tjekliste over formalia, som gør dig til den rette til jobbet.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra arbejde i mindre teams. Det er også en fordel, hvis du har tidligere erfaring med CIMIC, PSYOPS, MP, specialoperationer, HUMINT eller anden efterretningsvirksomhed.

Måske har du allerede erfaring med at arbejde i en stab? Vi sætter også pris på enhver civil uddannelse som håndværker eller akademiker, som kan bidrage til vores helhedssyn i opgaveløsningen.

Vores ideelle kandidat er:
• Detaljeorienteret i sin planlægning, så teamenes sikkerhed ikke overlades til tilfældigheder.
• Er helhedsorienteret og forstår IAD rolle i den større operationelle sammenhæng.
• Empatisk og derfor i stand til at forstå mennesker i helt andre livssituationer end sin egen.
• I stand til at tilpasse sig vekslende og udfordrende sociale situationer. Du skal det ene øjeblik være åben, høflig og smilende, mens du i det næste skal kunne tage kontrol og sætte dig igennem både fysisk og verbalt.
• En dygtig kommunikator som kan formidle sine budskaber overfor foresatte, samtidigt med at du ikke er civilistforskrækket, da det meste af vores mødevirksomhed indebærer civil kontakt.
• I stand til at tale og skrive klart og tydeligt på engelsk og gerne andre sprog. Det er afgørende for både den taktiske opgaveløsning og rapportering.
• Analytisk velfunderet med en sans for stabsarbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Kim Elver Hansen på telefon 41 38 55 50 eller mail EFR-2B-200A@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 7. juni 2020 og samtaler forventes afholdt i 24/25.

Stillingen er til besættelse hurtigst mulig.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.
Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Efterretningsregimentet lægger stor vægt på at integrere nye kolleger, og vi har et meget velfungerende samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner i forhold til bosætning, uddannelsesmuligheder og partner job.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.06.2020

Indrykningsdato

07.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent