Kaptajner som lærere i hhv. ildstøtte- og ingeniørtjeneste på Føringskursus ved Forsvarsakademiet


Kaptajner som lærere i hhv. ildstøtte- og ingeniørtjeneste på Føringskursus ved Forsvarsakademiet

Center for Landmilitære Operationer (CLO) ved Forsvarsakademiet søger to dygtige kaptajner til stillinger som lærer ved Føringskursuselementet.
Er du en holdspiller, som trives i en travl og dynamisk hverdag, hvor omdrejningspunktet er uddannelse og udvikling?
Har du lyst til at være del af et team præget af sammenhold og professionalisme, hvor du kommer til at undervise i enten ildstøttetjeneste eller ingeniørtjeneste i militære operationer på bataljons- og brigadeniveau?
Om os
Føringskursuselementet består pt. af 13 officerer (majorer og kaptajner), og vores dagligdag er præget af en vekselvirkning mellem undervisning, doktrinudvikling og deltagelse i øvelser, kurser og seminarer m.m.

Vi har fokus på den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder.

Føringskursuselementet har ansvar for udvikling, planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af Føringskursus. Vi spiller derfor en væsentlig rolle i udvikling og prægning af hærens kommende stabsofficerer og underafdelingschefer.

Føringskursuselementet hører til i rammen af Center for Landmilitære Operationer (CLO) under Forsvarsakademiet, og elementet arbejder til dagligt fysisk på Hærens Officersskole.
Om stillingen
Dine primære opgaver er at varetage planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i enten ildstøttetjeneste eller ingeniørtjenester på Føringskursus. Udover undervisning inden for din tjenestegren skal du også kunne varetage dele af undervisningen i taktik, herunder støtte i forbindelse med retning af opgaver og supervision af stabsarbejdet.

Du kan herudover forvente ind i mellem at få selvstændige sagsbehandlingsopgaver inden for uddannelse, pædagogik og/eller militære operationer, samt være projektofficer på forskellige aktiviteter og elementer, som indgår i kursus. Endelig kan du forvente at skulle deltage i aktiviteter med MND-N og/eller brigadestabene for at bevare tilknytning til praksisfeltet.

CLO har stor fokus på kompetenceudvikling, og tjeneste i elementet kan derfor være et godt springbræt for din fremtidige karriere indenfor operationer. Der er generelt mulighed for at styrke egne kompetencer gennem kurser og videreuddannelse, ligesom der vil være mulighed for at læse OFU/MMS i stillingen.
Om dig
Du er kaptajn M321 og har gennemført VUT-1/L eller alternativt BTN- og BDE-kursus.

Du skal i kraft af din tidligere tjeneste have solid erfaring med dit tjenestegrensspeciale på bataljons- og brigadeniveau.

Du har erfaring fra international tjeneste, og du har sandsynligvis forrettet tjeneste på afdelings-, brigade- eller divisionsniveau.
• Du er en god formidler, som har forståelse for samvirke og kan inddrage andre fagområder i undervisningen.
• Du kan fremstå som faglig ekspert med tidssvarende kompetencer og kan støtte op om elementets samlede opgaveløsning.
• Du kan formulere dig i et forståeligt og tilgængeligt sprog i skrift og tale på både dansk og engelsk.
• Du er fleksibel og helhedsorienteret.
• Du har gode samarbejdsevner, og er engageret og innovativ.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen er tidsbegrænset på to år med indledningsvis midlertidig tjeneste, og med mulighed for forlængelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Henrik T. Gildberg på mail: FAK-IMO-LO21@fiin.dk eller tlf. 4013 9353.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er d. 31. maj 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 24. Tiltrædelse pr. 1. august 2020.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederiksberg Slot

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.05.2020

Indrykningsdato

07.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent