Datafagtekniker eller IT-supporter ved Air Control Wing på Flyvestation Karup


Datafagtekniker eller IT-supporter ved Air Control Wing på Flyvestation Karup

Er du uddannet IT-supporter eller datafagtekniker, så kan vi tilbyde dig en stilling ved Air Control Wings Vedligeholdelseselementet på Flyvestation Karup. Stillingen indeholder spændende udfordringer indenfor opstilling, konfigurering, og vedligeholdelse af operative IT-systemer. Inklusive underliggende Windows og Unix styresystemer, hardware og netværk, i en militær kontekst.
Om os
ACW er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Vedligeholdelseselementet (LMK) er underlagt Logistisk

Vedligeholdelsessektion bestående af fire elementer, hvoraf vedligeholdelseselementet i Karup er det ene. Vedligeholdelseselementet er opdelt med 4 underlagte værksteder med i alt cirka 50 engagerede og dygtige medarbejdere.

Opgaverne er mangeartede, og omfatter blandt andet drift og vedligeholdelse af ACW og NAOC operationsrum, vedligeholdelse af radio- og kommunikationssites, varetagelse af ACW deployerbare materiel samt vedligeholdelse af Flyvestationens TMA radar og landingssystemer.

Arbejdsdagen i elementet er præget af tillid, fleksibilitet og frihed under ansvar. Vi lægger vægt på en åben og ærlig dialog, og tilstræber at bringe hinandens kompetencer i spil på bedste vis.
Om stillingen
Som ansat i stillingen ved Vedligeholdelseselementet i Karup (LMK), vil du indgå i et team bestående af fem konstabler, en sergent og en oversergent som tilsammen udgør Dataværkstedet i LMK.

Værkstedet står for daglig drift, fejlsøgning, reparation og vedligeholdelse af enhedens brede vifte af IT-udstyr, som er fundamentalt for gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Din dagligdag vil berøre Windows- og Unix (Solaris)-styresystemer, på VmWare platform og Cisco netværksudstyr. Hertil kommer en række opgavespecifikke applikationer, primært NATO-software (MASE, MICE, CSI og ICC), som udgør kernen i vores våbensystem.

Du vil opleve en alsidig hverdag i et livligt og humoristisk miljø, hvor to dage sjældent er ens og hvor du selv, indenfor enhedens mål og rammer, bidrager til en spændende, lærerig og udfordrende hverdag.
Desuden skal det nævnes, at hvis du er IT-supporter ved ansættelsen, har du mulighed for at videreuddanne dig til datafagtekniker igennem et EUV-forløb: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/over-25-aar.

For at skærpe enhedens indsatsparathed deltager vi i inden- og udenlandske øvelser. Du kan endvidere forvente som en naturlig del af tjenesten, at skulle vedligeholde dine grundlæggende militære færdigheder og fysiske form.
Om dig
Vi lægger stor vægt på at du kan arbejde selvstændigt. Du skal, når opgaven er stillet, af egen drift få den udført. Du skal indgå som holdspiller i teamet, hvor samarbejde, kommunikation og gode sociale færdigheder ligeledes er vigtige egenskaber. Vi forventer af dig, at du engagerer dig i arbejdet, og gennem en positiv tilgang og kvalitet i dit arbejde, udviser en høj faglig stolthed.

Du skal serviceminded kunne arbejde mod myndighedens givne mål indenfor opstillede rammer, men også være i stand til at tænke kreativt, se nye muligheder og bidrage til, at vi effektivt og kontinuerligt forbedrer os.

Du skal være indstillet på, at der vil forekomme øvelsesvirksomhed såvel som kursusvirksomhed i udlandet af kortere eller længere varighed, for at vedligeholde og opkvalificerer dine militære og IT faglige kvalifikationer og kompetencer.

Det forventes at:
- Du har gennemført værnepligten, eller er indstillet på, og i stand til at gennemføre den.
- Du har svendebrev som IT-supporter, datafagtekniker eller elektronikfagtekniker med interesse for IT.
- Du har kørekort til kategori B.
- Du kan honorere Forsvarets fysiske og helbredsmæssige krav.
- Du kan CTS sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det er ønskeligt at:
- Du har erfaring med Unix eller Linux som operativsystem.
- Du har kørekort til kategori C+E
- Truckcertifikat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en flyverkonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i flyvestation Karup

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kontakt Værkstedsleder Flemming Munk Jensen, acw-lmkd-001@mil.dk Tlf.: 40 64 24 17 eller Elementleder, Stephanie Schneider Munch, acw-lmk-001@mil.dk. Tlf.:. 72 84 55 50.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS249@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 16. juni 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. september 2020 eller hurtigst muligt

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.06.2020

Indrykningsdato

07.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent