Forsyningsbefalingsmand til 3. Mekaniseret Infanterikompagni/V Uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment


Forsyningsbefalingsmand til 3. Mekaniseret Infanterikompagni/V Uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment

Brænder du for at uddanne landets bedste Hærens Reaktionsstyrkeuddannelses soldater? Ønsker du samtidigt at udnytte dine evner, indenfor vores kompetenceområde, som lærer, planlægger og kontrollant for enkeltkæmper, samt gruppen- og delingens kampeksercitser?
Trænger du til en forudsigelig hverdag i faste rammer? Så er det måske dig vi har brug for ved 3. 3. Mekaniseret Infanterikompagni – i daglig tale også kaldet Bulldog Eskadronen.
Om os
3. Mekaniseret Infanterikompagni uddanner soldater i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse til Hærens Stående Reaktionsstyrker. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse har uddannelsesstart hvert år i december og juli. Der vil således året rundt være én til tre delinger unge soldater i gang med deres grundlæggende infanteriuddannelse. Kompagniet skal og vil uddanne Danmarks bedste infanterister.
For at kunne dette, har vi sammensat et team af kompetente kadre, befalingsmænd og officerer, samt fagligt personel, der kan forestå uddannelsen. Vi er en travl enhed, da vi enten uddanner soldaterne til Hærens Stående Reaktionsstyrker, os selv, eller støtter bataljonen med afholdelse af uddannelse. Det er afgørende, at vores medarbejdere og det faglige personel er i stand til at leve op til de krav vi stiller til professionalisme og loyalitet. Opgaverne som kompagniet løser, stiller krav til den enkelte medarbejders modenhed og planlægningsevne, da opgavernes omfang ofte kræver, at den enkelte arbejder selvstændigt og løser de pålagte opgaver.
Det er endvidere vigtigt for os, at vores kollegaer i enheden fremstår som rollemodeller for de unge soldater kompagniet uddanner.

Ved kompagniet hersker der en ærlig og direkte dialog mellem soldater og ledere. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi dagligt stræber efter at fastholde vores position som Hærens bedste enhed til at uddanne soldater til Hærens Stående Reaktionsstyrker.
Vi lægger vægt på at vores medarbejdere trives, og at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Om stillingen
Kompagniets kommandodeling er pt. organiseret med en kommandosektion, en forsyningssektion, samt en vedligeholdelsessektion. Du vil indgå organisatorisk i forsyningssektion, hvor du skal fungere som sektionsfører. Forsyningssektionen består af en oversergent, sergent, korporal og en konstabel.

Du vil som forsyningsbefalingsmand have ansvaret for den daglige og ugentlige optælling af kompagniets materiel og stå til ansvar for dette overfor kompagniets næstkommanderende. Du vil have ansvar for al forsyningstjeneste vedrørende kompagniet og kompagniets delinger under såvel enhedsuddannelse, øvelse, skydelejre. Du vil have ansvar for ind- og udlevering af materiel til delingerne.
Der vil naturligvis i stillingen også være mulighed for at du kan videreudvikle dine infanterimæssige færdigheder, når kommandodelingen er indsat under feltmæssige forhold, det er forsyningsbefalingsmanden der er ansvarlig for genforsyning R3P i forhold til kompagniet og dets delinger.

Du kan forvente en vis øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsesforløbet i kompagniet,
og skal derfor være afklaret med, i perioder at være væk fra hjemmet.
Om dig
Du er oversergent eller som minimum erfaren sergent med minimum 4 års tjeneste i graden og vurderet egnet til næste grad. Der vil med en uddannelsesaftale, kunne gennemføres faglæreruddannelse, samtidigt med henblik på en kommende udnævnelse til oversergent.

Det er en fordel, men ikke et krav at du:
• Har erfaring med Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og/eller Stående Reaktionsstyrker fra kamptropperne.
• SAP kendskab.
• ADR bevis.
• ADR 1.3 (sende – modtage).
• Er omskolet til infanterigruppens våben.
• Har erhvervet kørekort i kategori B, C og CE.

Som forsyningsbefalingsmand i kommandosektion skal du være i stand til at arbejde målrettet og selvstændigt. Der er i stillingen høj grad af frihed, det er derfor vigtigt at du er opsøgende og selvkørende i din hverdag. Du evner at planlægge både din tid og opgaver fremadrettet, således friktion minimeres. Du formår at kommunikere på en rolig og afslappet facon.
Det er vigtigt for os, at du er god til at samarbejde og er loyal overfor dine kollegaer i kompagniet
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af sergenter med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Michael Kejser Rasmussen på tlf.27 63 32 77 eller 40 80 17 64 eller via mail: JDR- 5B-300A@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent og seniorsergent Kit Svendsen Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RA-3HOV1@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. juni 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 26 .
Stillingen ønskes besat den 1.august 2020 , eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

21.06.2020

Indrykningsdato

01.05.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent