Assisterende værkstedsleder til Vedligeholdelsesområde Korsør


Assisterende værkstedsleder til Vedligeholdelsesområde Korsør

C4-værkstedet ved Vedligeholdelsesområde Korsør har brug for en assisterende værkstedsleder med ledelseserfaring og som trives ved at arbejde i et dynamisk miljø.
Om os
.Vedligeholdelsesområde Korsør er placeret på Flådestation Korsør og har 4 underlagte værksteder samt et Drifts- og Støtteelement. Vedligeholdelsesområde Korsør er ISO certificeret på både kvalitets- og arbejdsmiljøområdet.

C4 værkstedet består af rutinerede medarbejdere, som varetager reparation og vedligehold samt modifikation og nybygninger på en stor del af Forsvarets kommunikations- og operative IT-materiel. Området dækker opgaveløsninger indenfor alle tre værns materielområder. Til C4-værkstedet i Korsør hører også et satellitværksted på Flådestation Frederikshavn.
Om stillingen
Du vil som assisterende værkstedsleder på C4-værkstedet i Korsør blive en det af et ledelsesteam, som har til opgave at lede og fordele arbejdsopgaverne samt bidrage til det tværgående samarbejde.

Du skal forestå planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af pålagte opgaver i samarbejde med ledelsesteamet på værkstedet og bidrage til sagsbehandling inden for værkstedets virkeområde. Du bliver ansvarlig for den faglige udvikling af underlagt personel, herunder afholdelse af udviklingssamtaler. Du skal bidrage til kalkulationer af arbejdsopgaver inden for værkstedets virkeområde, således det udføres i et helhedsorienteret perspektiv og med økonomisk bevidsthed for opgaven.

I samarbejde med det øvrige ledelsesteam, at forestå LEAN-arbejdet i eget værksted, herunder gennemføre løbende værdistrømsanalyser af interne arbejdsprocesser med henblik på procesoptimering. Du skal medvirke til, at værkstedets ressourcer til enhver tid anvendes hensigtsmæssigt.
Om dig
Du har en erhvervsuddannelse suppleret med en akademiuddannelsen i ledelse eller tilsvarende. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har en akademiuddannelse, skal du være indforstået med at gennemgå denne.

Du har ledelseserfaring også gerne med distance ledelse, godt kendskab til IT og gerne rutineret bruger af SAP systemet. Du har en anerkendende tilgang til ledelse, således medarbejdernes uddannelse og kompetencer bruges konstruktivt til at holde et højt fagligt niveau.

Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet i rette tid og mængde. Du er som person omstillingsparat, udadvendt, proaktiv og har gode samarbejdsevner med respekt for kollegaers forskelligheder. Du har gode kommunikative evner på dansk og engelsk i såvel skrift som tale.

Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort til kat. B.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som overværkmester-2 på tjenestemandslignende vilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 og Centralforeningen for Stampersonel om nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde. Basislønnen udgør kr. 31.570,29 pr. måned. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefsergent René Kronborg Jørgensen på tlf.:7282 2571. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 7. april 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

07.04.2020

Indrykningsdato

25.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent