Forsyningsbefalingsmand ved Stabskompagniet/II Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment


Forsyningsbefalingsmand ved Stabskompagniet/II Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment

Ønsker du at arbejde med operativ logistik ved stabskompagniet og være fører for en velfungerende forsyningssektion? Så har vi brug for dig!
Om os
Stabskompagniet hører til i II Panserinfanteribataljon/Jydske Dragonregiment, der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker. Stabskompagniet har i nyere tid, været udsendt til ISAF 14, KFOR 34B, KFOR 40B samt uddannet og opstillet i rammen af bataljonskampgrupperne i 2015 og 2018.

STKMP består af en kommandodeling, stabsdeling, finskyttesektion og bjærgningssektion. Kompagniets fokus er i de kommende par år rettet mod overgang til det nye førings- og logistiskkoncept. Dette betyder bl.a. at STKMP om nogle år skal opbygge, uddanne og opstille egen forsyningstransportdeling og opklaringsdeling. Derudover modtager STKMP, eller har modtaget, en del nye KØTJ, det være sig Piranha 5, Eagle 5 og bjærgningsvognen Miller.

II/JDR er i 2020 Hærens kompetencebataljon indenfor hærens taktiske kommunikation (HTK) og her vil STKMP blive en vigtig del, da STKMP besidder mange af II/JDR specialister indenfor signaltjeneste.
STKMP vil i rammen af II/JDR gå i NATO beredskab NRI, hvor vi i 2021 skal være på 30 dages beredskab, hvorfor resten 2020 har fokus mod opstilling til dette.

Kompagniet er kendetegnet ved en respektfuld og fri omgangstone i hverdagen og et godt samarbejde på tværs af delinger og sektioner. Alle enheder i STKMP er specialister, hvilket fordrer en stor grad af selvstændighed hos alle.
Vi lægger vægt på altid at optræde professionelt og kompetent, hvorfor udviklingen af den enkelte soldat har stor fokus i kompagniet. Det betyder, at du vil have gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer i denne stilling.
Om stillingen
Som sektionsfører i forsyningssektionen vil din primære opgave være at den daglige føring og ledelse af sektionen.

Det indebærer ansvar for uddannelse, føring, disciplin og moral. Sektionen er godt bemandet med soldater, der er villige til at arbejde hårdt, således kompagniet løser sine opgaver.
Derudover er forsyningsbefalingsmandens opgave i dagligdagen at holde styr på kompagniets myndighedsbeholdning i tæt samarbejde med kompagniets ledelse, bataljonens logistiksektion og kompagniets øvrige delinger og sektioner.
Dette ud fra gældende bestemmelser og love. Der sættes derfor store krav til at kunne disse, samtidig med en del praktisk arbejde i hverdagen.
Om dig
Først og fremmest så vælger vi hellere den soldat og fører, der passer bedst til kompagniet, fremfor en der har hele pladen fuld af nedenstående færdigheder, men som ikke vurderes at passe ind.

Derudover ønsker vi at du er oversergent eller sergent, der er klar til forfremmelse.

Følgende er ønskeligt:
- En soldat og fører med håndværket i orden.
- Kørekort i kategorierne B, C og CE.
- Erfaring med DeMars – særligt med myndighedsbeholdning.
- Truckcertifikat.
- ADR.
- Last og surring.
- Kryptouddannet.

Derudover ser vi gerne, at du sætter en ære i at føre din sektion under øvelser og indsættelse, som en del af kompagniets kommandodeling. I Stabskompagniet servicerer vi på øvelser og indsættelser en del flere enheder, såsom sanitetsdeling, forsyningstransportdeling, kommunikationsenheder og ildstøtteenheder. Derfor skal forsyningssektionen, særligt i et stabskompagni, have stor grad af fleksibilitet og forudseenhed, som du i høj grad er garant for.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af sergenter med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef, kaptajn Kristian West på tlf.72823418/41385088 eller via mail: JDR- 2B-000A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RA-3HOV1@mil.dk

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 20. april 2020l. Samtaler forventes gennemført i uge 17-18 .

Stillingen ønskes besat den 1. maj 2020 , eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.04.2020

Indrykningsdato

25.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent