Assisterende værkstedsleder (sergent) ved Air Control Wing på Radarhoved Skrydstrup


Assisterende værkstedsleder (sergent) ved Air Control Wing på Radarhoved Skrydstrup

Kunne du tænke dig at arbejde i en operativ enhed, hvor opgaven er i fokus hos alle? Kunne du tænke dig at være med til at sikre, at vores mobile TPS 77 radar kan generere en del af et radarbillede til brug for F-16 afvisningsberedskabet over Danmark samt i perioder støtter en koalition med et radarbillede over et konfliktområde? Brænder du for at arbejde med ledelse, teknisk vedligeholdelse og udvikling af personel? Så skal du søge jobbet som assisterende værkstedsleder ved Radarhoved Skrydstrup.
Om os
Air Control Wing overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum døgnet rundt, året rundt. Vi bidrager desuden til gennemførelse af luftoperationer både nationalt og internationalt, og lever op til Flyvevåbnets motto: ”Altid indsat, altid klar”. Vi har hovedsæde i Karup, men har også enheder spredt over hele Danmark.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de giver enheden. Vi har brug for alle som bidrager positivt til vores opgaveløsning. Til gengæld fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse.

Radarhoved Skrydstrup (RHSKP) indgår i ACW organisation under Logistik Maintenance (LM), RHSKP er en del af et netværk af radarhoveder, der sikrer radiodækning og leverer luftbilledinformation til operationscenteret i Karup, for derigennem at sikre en konstant overvågning af det danske luftrum. Som enhed ønsker vi at profilere os som en respekteret, top motiveret, professionel og altid indsatsberedt enhed, fuldt i overensstemmelse med vores pålagte beredskab.
Om stillingen
Du bliver en del af RHSKP værkstedsafdeling, som har ansvaret for opstillingen og driften af det radar- og radioudstyr, som anvendes i enheden. Du vil, som en del af ledelsesteamet, være med til planlægningen af vedligeholdelsen på ovenstående udstyr. Samtidig vil du indgå i den praktiske gennemførelse af vedligehold, reparation, modifikation og installation.

Du vil endvidere skulle bidrage med faglig assistance ved interne og eksterne projekter, udviklingsarbejde og øvelser.

Du skal overtage stillingen som værkstedsleder i dennes fravær.

Som et led i enhedens fortsatte beredskab og aktuelle deltagelse i internationale missioner, må du forvente at indgå som både tekniker og eventuelt som leder. For at skærpe enhedens indsatsberedthed, deltages der jævnligt i øvelser i ind- og udland. Du kan derfor forvente, som en naturlig del af tjenesten, at skulle deltage i øvelsesvirksomhed, fælles fysisk træning samt vedligeholdelse af dine militære færdigheder.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med store faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for håndværksmæssig-, ledelsesmæssig- og personlig udvikling i nationalt og internationalt miljø.
Om dig
Du er uddannet sergent eller under uddannelse til samme. Alternativt er du fundet egnet til uddannelsen. Du har en uddannelse inden for jern og metal.

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt med planlægning og styring af opgaver pålagt RHSKP.

Du sætter faglighed højt. Du udviser handlekraft og fleksibilitet i pressede situationer. Det er vigtigt at du har øje for dine medarbejderes udviklingsmæssige behov. Det forventes at du kan motivere dine kolleger på manuelt niveau.

Personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev som elektronikfagtekniker jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Radarhoved Skrydstrup, værkstedsleder OS Morten Kallesen på telefon 72 84 57 30 eller mail ACW-LMSYV-04@MIL.DK.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 12. april 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 16-17. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

12.04.2020

Indrykningsdato

24.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent