Seniorsergent/Sektionsfører Terminalsektion til 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Seniorsergent/Sektionsfører Terminalsektion til 1. Nationale Støtteelement i Vordingborg.

Vi søger en seniorsergent eller oversergent, der vil arbejde i et operativt miljø og vil sætte kursen for terminalsektionen, hvor det er dig, der bibringer fagligheden. Du har nu chancen for at blive en vigtig del af 1 NSE. En enhed med et højt aktivitetsniveau både nationalt og internationalt.
Om os
Terminalsektionen består af i alt ni mand, som du vil blive sektionsfører for. Sektionen er underlagt forsyningsdelingen.

1. Nationale Støttelement (1 NSE) er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Størstedelen af 1 NSE er netop vendt hjem fra INTOPS i starten af 2020 og påbegynder uddannelse frem imod NRI beredskab 2021.

Vi er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold. Store dele af 1 NSE kommer til at udgøre kernen af 4 NSBTN bidrag til INTOPS februar 2022. I grundstrukturen består 1 NSE af en elementtrop, en forsyningsdeling, en kommandosektion samt forbindelsesofficerer.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan, Kuwait/Irak og Estland. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Din hovedopgave bliver at planlægge terminalsektions hverdag, uddannelse og indsættelse – i nært samarbejde med delingsføreren.

Du vil få daglig sparring med delingsføreren såvel som NSE øvrige nøglepersonel.

Du vil derud over skulle varetage opgaver som instruktør og planlægge uddannelse af medarbejderne i det Nationale Støtteelementet. Det bliver indenfor almen militær uddannelse og terminaltjeneste eller større planlægningsopgaver for eksempel en underafdelingsledet uddannelse.

Du skal være klar til at støtte både enheder i bataljon og det øvrige forsvar med terminaltjeneste, hvorfor din hverdag vil være meget varieret og bestå af mange forskellige opgaver.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, der klar til udnævnelse, og du har et kendskab til logistiktroppernes organisation og teknologi. Desuden er det en fordel, hvis du har erfaringer indenfor som terminaltjenesten, gerne fra en udsendelse, hvor du har erfaringer med at skabe gode relationer, og har evnet at arbejde selvstændigt i perioder med en fleksibel indstilling til opgaveløsningen.

Din hverdag vil være præget af støtte i kortere eller længere perioder til Hærens indsættelse i internationale operationer.

Du ønsker at være del af en enhed, hvor dagene ikke nødvendigvis ligner hinanden med mulighed for at kunne udvikle både dig selv og andre, og du skal være indstillet på at kunne fungere i en specialiseret funktion, samtidig med at holde de militære færdigheder ved lige.

Du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT, har gennemført og bestået MOVCON kursus eller tilsvarende og har erhvervet KØREKORT B, C.

Det er ønskeligt at du har følgende kurser, FARGO: GRUNDKURSUS ADR, FARGO: SUPPLEMENT KLASSE-1, MILITÆR, IMDG, FARLIGT GODS FLY-SØ TRANSPORT, IATA, FARLIGT GODS PÅ FLY, AFMAN, FARLIGT GODS PÅ MILITÆRE FLY.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1 NSE,
kaptajn Anders Bennedsen på mobil 20 97 77 87 eller mail TRR-4B-100A@MIL.DK alternativt NSE-befalingsmanden seniorsergent Thomas Thulstrup på mobil 50 87 72 26 eller mail TRR-4B-101A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. april 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

24.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent