Forsyningshjælper til Stabskompagniet ved Jydske Dragonregiment (genopslag)


Forsyningshjælper til Stabskompagniet ved Jydske Dragonregiment (genopslag)

Kunne du tænke dig, at arbejde med forsyningstjeneste med et operativt mindset ved en kampbataljon?

Om os
Stabskompagniet hører organisatorisk til i II/Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment, der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker. Stabskompagniet har i nyere tid, været udsendt til ISAF 14, KFOR 34B, KFOR 40B samt uddannet og opstillet i rammen af bataljonskampgrupperne i 2015 og 2018.

STKMP består af en kommandodeling, stabsdeling, finskyttesektion og bjærgningssektion.

Kompagniets fokus er i de kommende par år rettet mod overgang til det nye førings- og logistiskkoncept. Dette betyder bl.a. at STKMP om nogle år skal opbygge, uddanne og opstiller egen forsyningstransportdeling og opklaringsdeling.

Derudover modtager STKMP pt. en del nye KØTJ, det være sig Piranha 5, Eagle 5 og bjærgningsvognen Miller.

II/JDR bliver i 2020 hærens kompetencebataljon indenfor hærens taktiske kommunikation (HTK) og her vil STKMP blive en vigtig del, da STKMP besidder mange af II/JDR specialister indenfor signaltjeneste.
STKMP vil i rammen af II/JDR gå i NATO beredskab NRI, hvor vi i 2021 skal være på 30 dages beredskab, hvorfor 2020 har fokus mod opstilling til dette.

Kompagniet er kendetegnet ved en respektfuld og fri omgangstone i hverdagen og et godt samarbejde på tværs af delinger og sektioner. Alle enheder i STKMP er specialister, hvilket fordrer en stor grad af selvstændighed hos alle.

Vi lægger vægt på altid at optræde professionelt og kompetent, hvorfor udviklingen af den enkelte soldat har stor fokus i kompagniet. Det betyder, at du vil have gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer i denne stilling.
Om stillingen
Som forsyningshjælper støtter du, sammen med resten af forsyningssektionen, kompagniet og dets delinger og sektioner, ved at tilvejebringe den logistiske støtte i den daglige tjeneste, på skydeperioder og under øvelser i ind- og udland.

Udover at sørge for den logistiske støtte til resten af kompagniet, gennemfører forsyningssektionen også egen uddannelse i bla. køreteknik, skydning, førstehjælp og idræt.

Forsyningssektionen er kompagniets hjerte, og en af de sektioner der får hverdagen til at hænge sammen for resten af kompagniet.

Forsyningssektionen ved Stabskompagniet adskiller sig på den måde, at vi også skal sørge for at mange eksterne enheder i bataljonen får de nødvendige forsyninger. Derfor er der i forsyningssektionen ved stabskompagniet lidt flere bolde i luften.
Om dig
Du er konstabel og har interesse i en faglig stilling, hvor du dagligt løser reelfaglige opgaver.

Vi søger en medarbejder der vil arbejde hårdt, har forståelse for at der skal ydes noget for andre og er villig til at lære nyt.

Du vil gerne:
- Dygtiggøre dig indenfor forsyningstjeneste
- Arbejde med PC (SAP, WORD, EXCEL)
- Arbejde med AMM og FARGO
- Lagerarbejde inkl. kørsel med gaffeltruck
- Deltage i driften af SEK KØTJ
- Tage yderligere efteruddannelse, der kan styrke dig militært såvel som civilt.
- Vedligeholde dine soldatermæssige færdigheder

Det er ønskeligt at du har:
- DeMars grunduddannelse og myndighedsbeholdning.
- Kørekort kategori C og E.
- Truckcertifikat
- ADR certifikat samt supplement klasse 1 – militær og tank.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn K. West eller forsyningsbefalingsmand oversergent H. Camuch på telefon 72 82 34 18 eller 72 82 34 23 eller på mail JDR-2B-000A@MIL.DK eller JDR-2B-002A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. april 2020.

Stillingen ønskes besat snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

23.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent