Konstabel/korporal til CBRN og Sanitets elementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed


Konstabel/korporal til CBRN og Sanitets elementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed

Er du konstabel/korporal og har du flair for at undervise og kan du lide at have med mennesker at gøre, er her et spændende job som hjælpeinstruktør med speciale i CBRN ved Center for Maritim Uddannelse og skibssikkerhed.
Om os
CMS er underlagt 1. Eskadre fra 1. januar 2019. CMS er placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 62 medarbejdere.

CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed. Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til alt personel i Søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU) forefindes. For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder såvel som CMS bidrager med Seariders til understøttelse af Danish Safety And Readiness Check (DANSARC).

CMS søger en konstabel/korporal til CBRN og Sanitets elementet. Elementet er organisatorisk placeret under Maritim sikkerheds sektionen ved CMS, hvor også Søværnets uddannelser inden for Brand og Almen-D og Redningsmidler og Fartøjstjeneste er underlagt.

CBRN og Sanitets faggruppen varetager sagsbehandling og udvikling af Søværnets uddannelser inden for CBRN og sanitetstjeneste og koordinerer disse i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, både indenfor og udenfor Søværnet. Herudover deltager faggruppen i mentorering af Søværnets enheder i forbindelse med klargøring og certificering til international tjeneste.

Vores Element består af 1 Elementleder, 1 faggruppeleder CBRN, 1 sagsbehandlere Sanitet, 4 faglærere, 1 instruktør og 1 hjælpeinstruktør fra Søværnet, og vi refererer til Sektionschefen for Maritim Sikkerhed.

Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel og direkte omgangstone, hvor du primært vil indgå i CBRN, bestående af en leder og 2 medarbejder. I faggruppen er der fokus på afvikling, optimering og udvikling af kurser. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed såvel på tjenestestedet, primært Hvims, som ved andre myndigheder. Høj faglig indsigt, samarbejde og høj arbejdsmoral er nøgleelementer for at indgå i CBRN.
Om stillingen
Du skal virke som hjælpeinstruktør ved de uddannelser og kurser som vores faggruppe er ansvarlig for at gennemføre. Du skal desuden kunne planlægge, gennemføre og kontrollere undervisningen i tildelte fag.

Du vil endvidere skulle virke som Hjælpeinstruktør ved øvrige kurser, samt deltage i øvelsesvirksomhed i faggruppen Sanitet.

Du vil i det daglige være ansvarlig for vedligeholdelsen og udvikling af øvelsesfaciliteter samt undervisnings materiel.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er konstabel/korporal og har gerne et sort svendebrev. Du har en professionel og ansvarsbevist tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger.

Du er i stand til at formulere dig både i skrift og tale, samt har gode engelskkundskaber. Du kan bevare overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden. Du kan arbejde struktureret med de fastsatte mål for vores uddannelser.

Vi ser gerne du har gennemført kurset; CBRN Grundlæggende overlevelses krav, Havari Patrulje Gast, Truck certificering og ADR Bevis. International erfaring fra land- og/eller sø-operationer ses gerne.
Mangler du en eller flere af disse kvalifikationer, kan du stadig komme i betragtning, såfremt du er indforstået med et intensivt uddannelsesforløb.

Er du for nuværende tjenestegørende i et andet værn, kan du også komme i betragtning til stillingen, forudsat, at du er indforstået med, at skulle overføres til Søværnet og gennemgå visse grundlæggende kurser og uddannelser for at kunne forrette sejlende tjeneste.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeleder CBRN ved CMS, Oversergent Gry Isaksen på telefon 728 55 911.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 4. april 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2020

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

SSK SIC Hvims

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.04.2020

Indrykningsdato

19.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent