Gruppefører Search til EOD&SEARCH kompagni ved Ingeniørregimentet(Genopslag)


Gruppefører Search til EOD&SEARCH kompagni ved Ingeniørregimentet(Genopslag)

Kunne du tænke dig at føre et team af search specialister til støtte for politiet, ammunitionsryddere og andre militære enheder på opgaver i indland og udland?

Er du en ansvarsbevidst og initiativrig sergent og kunne du tænke dig, at være en af de få i Forsvaret med et Advanced Search kursus fra England, så er jobbet ved Advanced Search delingen noget for dig.
Om os
EOD- og Search Kompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive består af en kommandodeling og tre EOD-delinger.

Vores enheder indsættes operativt skarpt både i ind- og udland, og vi har et stort netværk og koordinationsbehov med enheder og aktører på tværs af værn og myndigheder, militært såvel som civilt.

Vi varetager beredskabsopgaver nationalt og internationalt, herunder det nationale ammunitionsrydningsberedskab, som yder almindelig og særlig hjælp til politiet. Vores daglige opgaver spænder vidt, fra uddannelse og opstilling af bidrag til internationale operationer, til bl.a. støtte til politimyndigheder, og andre opgaver i såvel civilt som militært regi.

Kompagniets enheder gennemgår lange og højt specialiserede uddannelser med fokus på udvikling af såvel personellets håndværk, som evnen til indsættelse i højtrusselsmiljøer, både nationalt og internationalt.

Enhederne er ofte af sted på uddannelse eller øvelser i udlandet, og vi stiller høje krav til os selv, både kompagniledelsen, instruktørpuljen og personellet, for at kunne navigere i den komplekse uddannelse, administration og logistik, der følger med opgaverne.

Vi anerkender den høje grad af indflydelse og selvstændighed, der ligger hos vores specialister på alle niveauer, og vi ved hvad der kræves, for at den enkelte kan udøve sin ekspertise og samtidig udvikle sig i rammen af opgaverne.

Vi udviser stor tillid til hinanden, og vi er afhængige af at hver funktion udfylder sin rolle. Kompagniets medarbejdere har en stor professionel stolthed og ansvarsfølelse, og der hersker en udpræget flad struktur, hvor der er meget kort fra yngste mand til ældste erfarne specialist.
Om stillingen
Det uofficielle motto for advanced search er: ”Hvis det er der, så finder vi det.”

Opgaverne indbefatter bl.a. søgning efter improviserede sprængladninger, bevismaterialer, våben og efterretninger. Dette sker gennem militære searchoperationer eller som støtte til EOD, andre militære enheder eller politiet.

Advanced Search kapaciteten indsættes.
- Hvor der kræves den højst mulige sikkerhed, fx afsøgning af områder, veje, personer, bebyggelse, køretøjer, skibe, fly, m.m.
- Steder med den højeste trussel fra improviserede sprængladninger (IED)
- Hvor miljøet eller omgivelserne udgør en risiko.
- Hvor afsøgningen kræver specialist materiel for at lokalisere objektet.

Dagligdagen byder i vid udstrækning på fornyelse af viden og færdigheder inden for afsøgningsprocedurer, i en vedvarende ambition om at forbedre os indenfor faget Advanced Search. Dette gøres dels ud fra egne erfaringer samt med støtte fra England.

Dine kollegaer er højt specialiserede og yderst motiverede for at arbejde som searchspecialister, og lægger et stort arbejde i at forbedre sig selv inden for afsøgningsprocedurerne.

Hvis du vil vide mere om advanced search så find os på Facebook.com/advsearch
Om dig
Du er sergent, og har lyst til at specialisere dig indenfor search. Du er i stand til at modtage en plan og udfører den på jorden i forhold til terrænet.

Du skal være i stand til at holde et overblik, besidde tålmodighed og kunne tænke to skridt frem mens du løser en opgave.

Du skal have gode kommunikations- og samarbejdsegenskaber samt have en professionel fremtoning, da du vil komme til at arbejde med andre enheder på tværs af grad, tjenestegren og nationalitet. Du skal desuden have gode dansk og engelskkundskaber, primært mundtligt men også skriftligt, da kurset blandt andet foregår på engelsk.

Det er en fordel, hvis du tidligere har været udsendt i internationale operationer og har kendskab til search og Counter-IED.

Det er ønskeligt at du har gennemført ”IGR 201- Føreruddannelse I for mellemledere ved Ingeniørtropperne”, alternativt skal du være indstillet på at gennemføre dette i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Thomas Stoltze Andersen på telefon: 728 28501

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte seniorsergent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, mail: FPS-RA-3HOV1@mil.dk eller på telefon 32665306.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 26. april 2020. Stillingen er til besættelse 1/6-2020 l eller snarest mulig.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer. Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Ingeniørregimentet er uddannelsescenter i Forsvaret inden for specialerne konstruktionstjeneste, kampingeniørtjeneste, ammunitionsrydningstjeneste, geospatial tjeneste samt CBRN-tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

26.04.2020

Indrykningsdato

18.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent