Kvalitets- og arbejdsmiljørådgiver ved Vedligeholdelsesområde Øst i Korsør


Kvalitets- og arbejdsmiljørådgiver ved Vedligeholdelsesområde Øst i Korsør

Vil du være med til at styrke kvalitet- og arbejdsmiljøledelse i et moderne produktionsmiljø, hvor certificering i kvalitet og arbejdsmiljø er et strategisk fokuspunkt? Hvis du kan sige ja til det, så skal du til tasterne nu og sende os din ansøgning.
Om os
Vedligeholdelsesområde Øst søger en overværkmester eller seniorsergent, der har mod på at bidrage til udviklingen og fastholdelsen af et stærkt fokus på kvalitets- og arbejdsmiljøledelse.

Vedligeholdelsesområde Øst er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.
Om stillingen
Din primære opgave vil være sagsbehandling indenfor områderne:
Kvalitetsledelse, herunder opretholdelse af vedligeholdelsesområdets certificering efter ISO:9001 standarden.

Arbejdsmiljø, herunder opretholdelse af vedligeholdelsesområdets certificering efter ISO: 45001 standarden.

Etablissement, herunder sagsbehandling i forbindelse med byggeprojekter samt generel rådgivning og vejledning ved vedligeholdelsesområdets værksteder.

Færdselssikkerhed og skader m.v. i vedligeholdelsesområdet.

Miljø, herunder grøn omstilling af produktionen ved vedligeholdelsesområdet.

Du vil deltage i audit af ledelsessystemerne ISO:9001 og ISO:45001 ved vedligeholdelsesområdets underlagte værksteder.

Du kommer til at arbejde i et team med gode muligheder for sparring og udvikling.

Din arbejdsdag vil være præget af en vekselvirkning mellem dialog med den centrale ledelse, områdeledelsen og værkstedsledere samt sagsbehandlingsopgaver med fokus på kvalitetsledelse og arbejdsmiljøcertificering.

Jobbet indebærer et tæt samarbejde og rådgivning af chef og næstkommanderende i vedligeholdelsesområdet, og du indgår i din funktion som en del af områdets udvidede ledelsesteam.

Stillingen indebærer en høj grad af frihed til tilrettelægning af egen opgaveløsning.

Jobbet indebærer en begrænset rejseaktivitet.
Om dig
Du er seniorsergent med svendebrev som smed, elektriker, mekaniker eller lignende. Du kan også være overværkmester ligeledes med svendebrev som smed, elektriker, mekaniker eller lignende, samt du har gennemført en akademiuddannelse i ledelse eller svarende. Hvis du ikke har en akademiuddannelse, skal du være indforstået med at gennemføre uddannelsen indenfor en årrække. Alternativt er du uddannet maskinmester.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra tilsvarende funktion i tidligere tjeneste, alternativt vil du blive tilbudt et målrettet oplæringsforløb.

Som person er du udadvendt og ved, at relationer skaber resultater. Du er god til at opbygge netværk og forstår at samarbejde og kommunikere med mange forskellige mennesketyper.

Du formår at bevare overblikket over såvel mange som komplekse opgaver, og du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet er i centrum.

Du arbejder struktureret, kommunikerer tydeligt, løser dine opgaver til tiden og har en analytisk tilgang komplekse problemstillinger. Du er i stand til at formidle problemstillinger i en forståelig form skriftligt og mundtligt på engelsk såvel som på dansk.

Følgende kompetencer vurderes afgørende for succes i stillingen:
• Kommunikation og fleksibilitet.
• Nytænkning, resultatorientering og helhedsforståelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefen for Vedligeholdelsesområde Øst, major Jacob Voigt på tlf. 2513 4528.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK for de militære og Afdelingsleder Pia Knudsen Rasmussen på tlf. 72 81 91 44 for de civile

Ansøgningsfrist er 13. april 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

13.04.2020

Indrykningsdato

18.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent