Våbenmekaniker ved Stabskompagniet / II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment


Våbenmekaniker ved Stabskompagniet / II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment

Vil du være våbenmekaniker og bruge dine høje faglige færdigheder i dagligdagen på værkstedet og samtidig være i en operativ enhed?

Er du uddannet våbenmekaniker, bøssemager, maskinarbejder, værktøjsmager, klejnsmed eller finmekaniker?
Om os
Stabskompagniet hører organisatorisk til i II/Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment, der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker. Stabskompagniet har i nyere tid, været udsendt til ISAF 14, KFOR 34B, KFOR 40B samt uddannet og opstillet i rammen af bataljonskampgrupperne i 2015 og 2018.

STKMP består af en kommandodeling, stabsdeling, finskyttesektion og bjærgningssektion. Kompagniets fokus er i de kommende par år rettet mod overgang til det nye førings- og logistiskkoncept. Dette betyder bl.a. at STKMP om nogle år skal opbygge, uddanne og opstille egen forsyningstransportdeling og opklaringsdeling. Derudover modtager STKMP, eller har modtaget, en del nye KØTJ, det være sig Piranha 5, Eagle 5 og bjærgningsvognen Miller.

II/JDR er i 2020 Hærens kompetencebataljon indenfor hærens taktiske kommunikation (HTK) og her vil STKMP blive en vigtig del, da STKMP besidder mange af II/JDR specialister indenfor signaltjeneste.

STKMP vil i rammen af II/JDR gå i NATO beredskab NRI, hvor vi i 2021 skal være på 30 dages beredskab, hvorfor resten 2020 har fokus mod opstilling til dette.

Kompagniet er kendetegnet ved en respektfuld og fri omgangstone i hverdagen og et godt samarbejde på tværs af delinger og sektioner. Alle enheder i STKMP er specialister, hvilket fordrer en stor grad af selvstændighed hos alle.

Vi lægger vægt på altid at optræde professionelt og kompetent, hvorfor udviklingen af den enkelte soldat har stor fokus i kompagniet. Det betyder, at du vil have gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer i denne stilling.
Om stillingen
Som kompagniets eneste våbenmekaniker får du en meget selvstændig rolle og et stort ansvar med at holde kompagniets delinger/sektioner skydende og operativt klar. Du skal bl.a. have både finskytternes rifler, stabsdelingens tunge maskingeværer, bjærgningssektionens stabiliserede våbensystemer og kommandodelingens granatkastere i hænderne.

Derudover vil du under øvelser og operativ indsættelse skulle støtte øvrige enheder, som normalt tilkobles stabskompagniet, sammen med resten af vedligeholdelsessektionen. Dette adskiller vedligeholdelsessektionen ved stabskompagniet fra bataljonens øvrige enheder.

Til sidst, så gennemfører vedligeholdelsessektionen, i rammen af kommandodelingen, også egen uddannelse i bl.a. enhedsuddannelse, køreteknik, skydning, førstehjælp og idræt.
Om dig
Du er konstabel, overkonstabel eller overkonstabel-1 og har interesse i en operativ faglig stilling, hvor du dagligt løser realfaglige opgaver.

Vi søger en medarbejder der vil arbejde hårdt, har forståelse for at der skal ydes noget for andre og er villig til at lære nyt.

Du vil gerne:
- Være i en operativ enhed og vedligeholde og udvikle dine soldatermæssige færdigheder
- Vedligeholde og udvikle dine faglige evner
- Arbejde selvstændigt og have ansvar, som kompagniets eneste våbenmekaniker
- Deltage i driften af sektionens køretøjer
- Tage yderligere efteruddannelse, der kan styrke dig militært såvel som civilt

Vi søger en der kan følgende eller dele af:
- Kan anvende DeMars i den daglige tjeneste
- Kørekort kategori B, C og CE
- Have en eller flere af følgende uddannelser; våbenmekaniker, bøssemager, maskinarbejder, værktøjsmager, klejnsmed eller finmekaniker

Vi vælger hellere en person, som vi synes passer ind i sektionen, delingen og kompagniet end en person med alle de rette færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være Holstebro.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Kristian West på telefon 72 82 34 18 / 41 38 50 88 eller på mail JDR- 2B-000A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 26. april. Samtaler forventes gennemført i uge 18 eller løbende frem mod ansøgningsfristen .

Stillingen ønskes besat den 1. maj 2020, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.04.2020

Indrykningsdato

18.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent