Officer til stillingen som Searider og sagsbehandler ved 2. Eskadre stab, Seatraining i Korsør (Genopslag)


Officer til stillingen som Searider og sagsbehandler ved 2. Eskadre stab, Seatraining i Korsør

Er du taktisk officer med erfaring fra operative enheder og har du lyst til at være en del af et team af sagsbehandlere/planlæggere og Searidere i 2. Eskadre stab? Så har du her muligheden for et udviklende job, hvor du får ansvaret for at planlægge Danish Safety And Readiness Checks (DANSARC) og gennemføre Sea Training som Searider for alle Søværnets enheder til international og national indsættelse.
Om os
2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande og søredning. De internationale opgaver spænder fra bidrag til humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe – fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder, Søværnets Dykkertjeneste og Elektroniske Krigsførelsescenter samt uddannelsescentrene Center for Våben og Center for Taktik.

Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver. I denne henseende er Sea Training og Uddannelsesafdelingen den drivende kraft.
Om stillingen
Jobbet i 2. Eskadre, Seatraining afdeling vil primært tage udgangspunkt i at planlægge strukturerede træningsforløb (DANSARC) for søværnets enheder. Der lægges vægt på at kunne levere Seatraining til alle skibstyper og klasser i alle tre eskadrer. Indledningsvis afprøves DANSARC modellen på IVER-kl, ABSL-kl, THET-kl og DIANA-kl. Jobbet tager udgangspunkt i det operativt taktiske, hvor du vil indgå i WARFARE/OPS/C2 Searider Teamet.

Du vil i denne forbindelse skulle koordinere tæt med en række forskellige interessenter. Eksempelvis FLV HELO Wings og Søværnets uddannelsescentre.

Ud over de primære opgaver i Seatraining-afdelingen vil du indgå som generel sagsbehandler i 2. Eskadres stab. Her er opgaverne mangeartede og kan eksempelvis være udfærdigelse af, eller høringssvar til udviklingsskitser, O-planer, indsættelsesdirektiver, STANAGs, SOP’er mv., hvorfor det er en fordel, men ikke noget krav, hvis du har kendskab til sagsbehandling via WORKZONE.

Der kan forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med jobbet, og at du som en del af 2. Eskadres stab vil skulle kunne udsendes i INTOPS.
Der kan forventes ca. 80 til 100 sejldage - generelt fordelt som uge sejladser, plus mulige seminarer og møder udenfor kontoret.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med gennemført VUT-I/L eller tilsvarende videreuddannelseskurser (VUK) samt Taktisk Officerskursus. Det er en fordel, hvis du har forrettet sejlende tjeneste som taktisk officer i Division 21 eller Division 22, herunder gennemført Danish Operational Sea Training (DOST) ved FOST.

Seatraining-afdelingen har efter at været blevet etableret 1. januar 2019, nu fået konsolideret sin opgaveportefølje. Ikke desto mindre forventes det, at du kan drive disse opgaver samtidig med at du er udviklingsorienteret, omstillingsparat og samtidig kan omsætte fortsatte udviklingstiltag til konkrete handlinger, evaluere dem og videreudvikle på dem. Samtidigt forventes det, at du kan arbejde selvstændigt som sagsbehandler i afdelingen.

Du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af rang, funktioner, myndigheder og nationalitet, og vi forventer, at du har et solidt fagligt niveau. Du har et bredt netværk i Søværnet og Forsvaret generelt og ved således, hvor du skal henvende dig for inddragelse af ekspertviden på specifikke områder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos 2. Eskadre CH-SU orlogskaptajn Christer Storsveen på telefon 3038 0770 eller på mail: 2E-ST-CHSU@mil.dk eller ved henvendelse til OK Jan Niegsch, Søværnets Center for Administration, Korsør på telefon 728 56330. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 17. april 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 17.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. juni 2020, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.04.2020

Indrykningsdato

17.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent