Terminalhjælper til MOVCON ved JMTO


Terminalhjælper til MOVCON ved JMTO

Vil du prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder, kan du håndtere flere opgaver på én gang i et hektisk arbejdsmiljø? Hvis ja, så er du måske vores nye terminalhjælper.
Om os
Movement Control (MOVCON) er en del af Joint Movement & Transportation Organization (JMTO). Vi er placeret på Flyvestation Karup. MOVCON er en værnsfælles myndighed og har medarbejdere fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Vores opgaver består blandt andet i at indsætte soldater eller enheder på logistiske områder som f. eks. havne, lufthavne eller jernbanestationer. Herfra gennemfører vi transport af personel og/eller materiel til enheder i internationale operationer eller øvelser både i Danmark og internationalt.
Om stillingen
Du vil blive en del af JMTO’s Movement Control (MOVCON). Du vil indgå i JMTO MOVCON Air Terminal Operation Center (ATOC) afdelingen bestående af 10 medarbejdere.

Afdelingen består af et ATOC kontor med 4 medarbejdere, en leder ATOC (chefsergent), en assisterende leder ATOC (seniorsergent) samt 2 konstabler.
Underlagt ATOC kontoret er et cargo handling team (CHT) bestående af en leder (oversergent), en assisterende leder CHT (sergent) samt 4 movere (konstabler) med høj faglighed og engagement. Det er i ATOC kontoret, du er tiltænkt at skulle have dit daglige virke.

Du er klar til en hverdag, der vil være præget af støtte til forsvarets enheder i kortere eller længere perioder. Du vil som udgangspunkt have dit daglige virke på Flyvestation Karup, hvor ATOC på vegne af JMTO varetager driften af HUB Karup i forbindelse med flyhåndtering, som omfatter både passager- samt godsflyvninger til Forsvarets missioner i udlandet. Du vil løse de daglige transportopgaver som foruden flytransport omfatter landevejs- samt skibstransport. Henset til de mangeartede opgaver skal du til tider forvente skæve arbejdstider, da genforsyningen af Forsvarets enheder i INTOPS altid har vores højeste prioritet.

Du skal sammen med dit team eller alene, gennemføre opgaveløsninger ud fra direktiver og befalinger. Du vil på øvelser eller i mission være den i enheden, der bl.a. forestår udfærdigelse af dokumenter og pakning i forbindelse med transport af gods. Du skal være med til håndteringen af gods med lastbiler, fly og andre forsendelsesmetoder.

I stillingen lægges der stor vægt på evnen til kunne håndtere flere opgaver på en gang, både i praksis og administrativt. Der er i jobbet meget anvendelse af PC i de gængse office-programmer.

Du skal være klar til en hverdag, hvor du i kortere eller længere perioder skal yde støtte til forsvarets indsættelse i internationale operationer.
Om dig
Du skal som minimum have gennemgået og bestået en grundlæggende militær uddannelse fra et af de tre værn i Forsvaret.

Det er et krav, at du har gyldigt kørekort til kategori B, C, E (og gerne D) samt truckcertifikat.

Det vil være en fordel hvis du tidligere har arbejdet med Microsoft office, excel og brug af sharepoint.

Det vil være en fordel, hvis du har gennemført og bestået AERIAL PORT kursus, eller tilsvarende, samt farligt gods kurser (ADR, IMDG, AFMAN, IATA).

Du er god til at skabe relationer, du kan arbejde selvstændigt og du har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning. Du har kendskab til logistik, det er en fordel, hvis du har erfaringer som terminalhjælper - gerne fra en tidligere udsendelse. Du er indstillet på, både at kunne fungere i en specialiseret funktion, samtidig med at du skal vedligeholde dine militære færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.
Stillingen er klassificeret som en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte: CSG Dan Stubman Aagaard på telefon 72 84 08 21 eller på mail JMTO-MA-101@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2020. Samtaler bliver forventelig gennemført i uge 14. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. maj 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.03.2020

Indrykningsdato

17.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent