Geværskytte 1 til Vikingkompagniet ved Jydske Dragonregiment


Geværskytte 1 til Vikingkompagniet ved Jydske Dragonregiment

Brænder du for tjenesten ved en operativ enhed, og ønsker du at kombinere dine færdigheder inden for det operative med det uddannelsesmæssige, så er stillingen som geværskytte 1 ved Vikingekompagniet måske noget for dig?
Om os
1. Kompagni/II JDR – i daglig tale Viking kompagniet – er et stående mekaniserede infanterikompagni (MEKINFKMP) udstyret med Hærens nye pansrede mandskabsvogne (PMV), Piranha V. Kompagniet (KMP) vil i 2020 gennemføre træning med henblik på at være klar til at indgå i NATO beredskab med resten af II JDR i hele 2021.

KMP har et stærkt sammenhold og vi har en åben kultur og uformel omgangstone, hvor der altid lyttes til gode forslag, uanset hvem der stiller dem. Vi tager godt imod nye medarbejdere og tilbyder forskellige muligheder for faglig udvikling.
Om stillingen
Du skal virke som næstkommanderende i en infanterigruppe, og du skal støtte gruppeføreren med at føre gruppen under indsættelse samt med at gennemføre den logistiske tjeneste i gruppen. Du skal også støtte dine kollegaer i sektionen eller delingen med løsning af deres opgaver.

Du vil i komme til at arbejde med en gruppe specialister, som alle brænder for deres job og funktion.
Om dig
Du er enten udnævnt til korporal, eller er en erfaren konstabel, som er villig til at indgå en uddannelsesaftale med henblik på at blive udnævnt til korporal. Du har forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Du skal have erhvervet kørekort til kategori B.

Du skal have erfaring fra tidligere tjeneste ved en Stående Reaktions Styrke-enhed ved et kamptropsregiment; gerne som geværskytte eller signalmand.

Du er en selvstændig medarbejder, der forstår at optræde modent og har erfaring som infanterist. Du skal i samspil med andre kunne bidrage aktivt til den fælles opgaveløsning, herunder udvise initiativ til at løse uforudsete opgaver, der vil være med til at fremme din gruppes eller delings opgaveløsning.

Du løser pålagte opgaver med et gåpåmod og en fleksibilitet, således at det er opgaveløsningen som står i centrum.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KN M. Neldeberg på tlf.72823434 eller via mail: JDR- 2b-100a@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent seniorsergent Kit Svendsen på telefon 32665306 eller på mail FPS-RA-3HOV1@MIL.DK.


Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 13/4-2020. Samtaler forventes gennemført i uge 16 .
Stillingen ønskes besat den 01/05-2020, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

13.04.2020

Indrykningsdato

16.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent