Chef for Command Support Coordination Cell ved Føringsstøtteregimentet (GENOPSLAG)


Chef for Command Support Coordination Cell ved Føringsstøtteregimentet (GENOPSLAG)

Har du mod på at arbejde i Forsvarets højteknologiske regiment? Ser du en spændende udfordring i at arbejde i en værnsfælles ramme, hvor din tekniske knowhow nyttiggøres i de operative løsninger og hvor din operative forståelse omsættes til tekniske opgaver? Er du klar til samtidigt at blive udfordret på de ledelsesmæssige kompetencer? Så skal du søge jobbet som chef for Command Support Coordination Cell ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia.
Om os
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte. Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og Communication Information System (CIS) kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.

Regimentet producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer. Desuden støtter regimentet den tekniske videreudvikling af føringsstøttekapaciteter, herunder forestår doktrin-udvikling i rammen af støttede enheders operative koncepter.

Command Support Coordination Cell er et nyt element, der har en bred berøringsflade med alle enheder ved Føringsstøtteregimentet, operative enheder i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og kommandoer. Command Support Coordination Cell består af en chef (MJ/M331), to operationsofficerer (KN/M321), en civil sagsbehandler (C300) og to operationsbefalingsmænd (SSG/M231).
Om stillingen
Som chef for Command Support Coordination Cell vil du være en del af et team, som modtager og koordinerer indkommende opgaver fra alle værn og kommandoer, herunder styrkeproduktion og styrkeindsættelse, på tværs af regimentets enheder. Du rådgiver og støtter regimentschefen i anvendelse af regimentets enheder ud fra dit kendskab til tekniske løsninger, operative behov og prioriteter ved alle værn og kommandoer. Derudover skal du forvente at indgå som sagsbehandler, i samarbejde med øvrige i teamet, på de koordinations- og ledelsesstøtte-opgaver der påhviler CSCC. Herunder vil du med dit team indgå i et samarbejde med Tjenestegrensinspektørelementet om udvikling af doktriner og føringsstøttekoncepter.

Som en ekstra professionel udfordring indgår du sammen med CSCC og chefen for Føringsstøtteregimentet i funktionen som G6/LAND i Hærkommandoen. I funktionen under G6/LAND, vil du skulle deltage i doktrinudvikling, og på sigt øvelser med henblik på at understøtte det nationale hovedkvarter for landmilitære operationer på dansk jord i tilfælde af krise eller krig. Her vil dine kompetencer specielt i relation til kommunikation mellem hærenheder og nationale og allierede luftenheder udfordres og bringes i spil.

Vi tilbyder:
Et uformelt arbejdsmiljø.
Faglig sparring.
Fleksible arbejdstider.
Gode kollegaer.
Om dig
Du har gennemført Master i Militære Studier og gerne også Operations- og Føringsuddannelse (OFU), udenlandske kurser som ækvivalerer Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen
eller evt. en anden relevant masteruddannelse. Såfremt du er kaptajn og ikke har gennemført VUT II/L, MMS eller tilsvarende, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det er essentielt uanset grad, at du har et godt kendskab til Forsvarets CIS-løsninger samt godt kendskab til Føringsstøtteregimentet. Om din baggrund er teknisk eller operativ er ikke afgørende, men
du forventes at have erfaring fra tjeneste ved operative enheder, da du i jobbet skal kunne koble de operative behov til de tekniske løsninger. Det er afgørende, at du kan omsætte din tekniske forståelse til
operativt brugbare løsninger.

Du har gerne stabserfaring fra højere stabe, idet mange af de løsninger, som sagsbehandlerne i staben og bataljonerne udarbejder, vil skulle anvendes på både niveau II, I og i ministeriet. Du vil med din erfaring skulle vejlede og støtte alle regimentets enheder og sagsbehandlere, som er de tekniske eksperter. Da mange af regimentets opgaver ofte kommer ind med et kort varsel, skal du have en evne til på kort tid at identificere det væsentlige i en problemstilling og under inddragelse af staben og bataljonerne, at få udarbejdet en brugbar løsning til gavn for de operative brugere.

Du skal på skrift kunne omformulere teknisk komplicerede løsninger på en kort, letlæselig og forståelig facon, hvor du formår at fastholde essensen af budskabet. Henset til regimentets brede snitflade til
internationale samarbejdspartnere, forventes det ligeledes, at du kan begå dig på engelsk i både skrift og tale.

Du evner at samarbejde på tværs af grader, enheder og myndigheder i Forsvaret. Det forventes desuden, at du er helhedsorienteret og nytænkende.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Ryes Kaserne i Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for TI elementet oberstløjtnant Frank V. Nielsen på telefon 45 7282 6001 / Mobil +45 2060 4634 eller mail fsr-ti-ch@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er d. 19. april 2020 og stillingen er til besættelse d. 1. juni 2020. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef. Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.04.2020

Indrykningsdato

16.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent