Oversergent til Forsvarets Dag i Herning (genopslag)


Forsvarsministeriets Personalestyrelse søger en oversergent til Forsvarets Dag i Herning (genopslag)

Har du lyst til at være med til at rekruttere værnepligtige til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen? Så er det måske dig vi søger.
Om os
Forsvarets Dag i Herning er et værnsfælles element i Værnepligts- og Rekrutteringsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

På grund af vores opgaver og fysiske placering i forhold til hovedkontoret i Ballerup, arbejder vi meget selvstændigt med at sessionsbehandle ca. 6500 unge mennesker om året.

Vi gennemfører også fysisk afprøvning af særligt motiverede unge med henblik på en hurtig vej ind i værnepligtsuddannelsen.

Derudover løser vi oplysnings- og rekrutteringsopgaver om Forsvarets uddannelser på civile messer, gymnasier samt andre relevante uddannelsesinstitutioner.

Vi er et lille team på 10 medarbejdere, der består af læger, civile og uniformerede fra forskellige værn.

Vi er meget afhængige af hinanden, og udviser stor, gensidig respekt, således at vi sammen kan træffe hurtige og kvalificerede afgørelser.

Såfremt du ønsker at læse mere om Forsvarets Dag og værnepligt kan du besøge hjemmesiden: www.værnepligt.dk og evt. suppleret med www.forpers.dk.
Om stillingen
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone. Vi er detaljeorienterede for at sikre den lovmæssige afvikling af sessionen, men har også fokus på, at de unge får en god oplevelse Vi tilbyder et varieret arbejdstempo, hvor arbejdsopgaverne veksler i omfang og størrelse.

Dine arbejdsopgaver:
Gennemførelse af den daglige drift i samarbejde med de øvrige medarbejdere ved centeret.

Fungere som assisterende sessionsleder, prøveleder og forundersøgelsen i forbindelse med sessionsbehandlingen.

Gennemførelse af hvervelektioner for værnepligtige ved tjenestestederne i Holstebro, Skive og Karup.

Koordinering og deltagelse i informationsarrangementer på skoler, uddannelsesinstitutioner, messer og inspirationsdage for kvinder.

Orientere om værnepligt og uddannelser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Personlig vejledning til de sessionssøgende om valg af værnepligtstjeneste og uddannelser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Deltage i fysisk afprøvning af særligt motiveret egnede værnepligtige.
Om dig
Du er oversergent og har bred erfaring som mellemleder i Forsvaret, gerne fra flere tjenestegrene, myndigheder og værn. Du har virket som befalingsmand ved hjemlige og udsendte enheder og har lyst til at være forbillede og Forsvarets ansigt udadtil.

Du har en professionel og ansvarsbevist tilgang til opgaverne, er analytisk, initiativrig og formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger.

Du kan samarbejde med alle personalegrupper, og er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i skabelsen af fælles løsninger.

Du bevarer overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden. Du arbejder struktureret, også under tidspres. Din personlige integritet er nøgleelement for opnåelse af fælles løsninger. Du trives med at møde nye unge mennesker hver dag og er en god rollemodel.

Du forstår vigtigheden af, at kommunikere på flere niveauer og formulerer dig godt på skrift og tale. Du er hjemmevant i hele Microsoft Office-pakken. Det er også en fordel at have kendskab til SAP/DeMars og IT generelt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Herning.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef Torben Grønlund Hansen på telefon 72 81 93 41 eller 40 90 38 06.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 13. april 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 16 og 17. Stillingen er til besættelse fra den 1. juni 2020 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Herning

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

13.04.2020

Indrykningsdato

12.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent