Erfaren officer til videreudvikling af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Erfaren akademiker eller officer til videreudvikling af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Har du erfaring med virksomhedsstyring eller forretningsudvikling i staten? Og vil du have et job med mening, hvor du er med til at styrke støtten til det samlede danske Forsvar?
Eller har du en baggrund som officer i Forsvaret med mod på udviklingsorienteret stabsarbejde?
Vi har en jobmulighed, hvor du kan udbygge dine erfaringer igennem udviklingen af en stor statslig styrelse og en betydelig del af det samlede danske Forsvar. Et job hvor du placeres tæt på den øverste ledelse og forventes at trives med selvstændigt ansvar og en dynamisk hverdag.

Jobbet vil trække på og udbygge dine erfaringer med virksomhedsstyring, forretnings- og organisationsudvikling, direktionsbetjening og analysearbejde i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ansvarlig for at indkøbe materiel og it til hele Forsvarsministeriets koncern.
Stillingen er placeret i Styring- og Forretningsudviklingssektionen, som er ansvarlig for direktionens strategiske styringsgrundlag, støtte til den øverste ledelse samt den overordnede forretningsudvikling af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Sektionen består af en chef og seks akademiske og militære medarbejdere.

I Styring- og Forretningsudviklingssektionen vægter vi faglig indsats og nytænkning højt, sammen med den kollegiale sparring i hverdagen og en løbende individuel kompetenceudvikling.

Der tildeles et stort ansvar og til tider er tempoet højt, men vi prioriterer også work/life balance og fleksibilitet.
Om stillingen
Forsvarsministeriets koncern er i gang med en kæmpe udvikling, og du kan være med til at påvirke udviklingen i den største af koncernens støttende styrelser, der i 2020 gennemgår en stor organisationsændring.

Du skal medvirke til at udvikle den strategiske retning samt at drive udviklingstiltag. Du ansættes ikke med én opgave for øje, men skal kunne virke som intern konsulent på vegne af den øverste ledelse. Hertil kommer, at du med din erfaring skal støtte op om dine kollegaer i Styring- og Forretningsudviklingssektionens arbejde.
Om dig
Som akademiker har du eksempelvis en baggrund som samfundsvidenskabelig kandidat (cand.scient.pol., cand.polit., cand.scient.soc. eller lignende) og du har nogle års erfaring med udvikling og strategisk arbejde i en eller flere statslige styrelser eller lignende organisationer.
Det er en fordel med et kendskab til Forsvarsministeriets område, men ikke et krav.
Alternativt er du officer af linjen (M331 eller M321 med ambition om at nå M331) med stabserfaring og blikket rettet mod ledelsen af en væsentlig del af det samlede Forsvar.

Uanset uddannelsesbaggrund har du som person pondus og kan tage ansvaret på dine skuldre. Du kan drive en proces i tæt samarbejde med kollegaer og du kan begå dig i ledelsesrummet i en offentlig organisation (stab). Du er derfor stærk i tale, i håndtering af interessenter og på skrift når beslutningsoplægget til den øverste ledelse skal skrives.

Vi vægter udvikling højt. Derfor vil vi udbygge din erfaring med dels udviklende opgaver, dels vil vi investere i dig og din udvikling i form af oplæring, kurser og uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Som civil bliver du ansat og aflønnet efter gældende AC-overenskomst. Der vil i forbindelse med ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer. Til ansættelsen er der knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling så hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som officer har du pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller hvis du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Hvis du er officer, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sektionschef Nikolaj Andersson Kihl på tlf. 20 66 53 11.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Annette Karlsen på telefon 32 66 51 49.

Ansøgningsfrist er søndag den 26. april 2020.
Vi holder løbende samtaler, så send din ansøgning i dag.
Tiltrædelse er snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du bedes vedhæfte relevante dokumenter, som ansøgning, cv, diplom, eksamensbevis m.v.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.04.2020

Indrykningsdato

10.03.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent