Rådighedsstilling - Elementleder til modtagelsesenheden i Nuuk lufthavn til J1s reservepersonel ved Arktisk Kommando i Nuuk


Rådighedsstilling - Elementleder til modtagelsesenheden i Nuuk lufthavn til J1s reservepersonel ved Arktisk Kommando i Nuuk

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende reservestilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge reservestillingen som elementleder i J1 ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Ansvaret i J1 er afgrænset til Nuuk, hvilket betyder, at J1 har ansvaret for modtagelsen og registreringen af personellet i lufthavnen samt koordinere transporten af personel, bagage og evt. materiel til hovedkvarteret eller direkte til indkvarteringen. Denne opgave skal løses af en modtagelsesenhed (også kaldet Joint Reception Center) bestående af syv personer.

Som leder for modtagerenheden vil du indgå i J1 sektionen. J1 varetager alle IT, drifts- og administrationsopgaver primært for hovedkvarteret i Nuuk. I sektionen indgår der en chef, et IT-, drifts- og administrationselement bestående af tre personer i hvert element. J1 er en atypisk enhed sammenlignet med en J1 sektion i Danmark grundet afstanden til Danmark.

Reservestyrkedelen af sektionen forøger sektionens kapacitet og kapabilitet ved forhøjet beredskab og deltager i uddannelse og øvelser, der sigter mod at opbygge og opretholde reservisternes parathed og kompetencer i deres designeringsfunktion.

Du er en del af reservestyrken, som i J1 består af ekstra kapaciteter til de i forvejen besatte stillinger som f.eks. IT, administrations- og logistikassistenter. Derudover vil der indgå en bevogtningsstyrke, sikringsdeling, militærpolitidetachment, CBRN-gruppe, modtagerenhed, som i alt består af cirka 70 personer.
Om stillingen
Arktisk Kommandos kriseorganisation oprettes ved forhøjet beredskab. Det kan eksempelvis være i forbindelse med naturkatastrofer og andre større hændelser. Etableringen af kriseorganisationen indebærer blandt andet, at der tilkaldes yderligere personel, hvor J1 i dette tilfælde skal forberede at modtage op til flere hundrede personer i Nuuk.

Afstanden gør, at vi selv varetager koordination, planlægning, gennemførelse med alle civile virksomheder, som leverer en ydelse til Arktisk Kommando. Dette betyder også, at vi har en større beslutningskompetence, og derfor er der ofte kort afstand fra beslutning til handling. Det stiller ligeledes krav om selvstændighed, da alle ovenstående opgaver forventes løst af J1.

Det er afgørende for opgaveløsningen, at du kan arbejde selvstændigt, er serviceminded, motiveret og fleksibilitet.

Som reservist ved Arktisk Kommando indgår du i Arktisk Kommandos reserveenhed og bliver designeret til en bestemt funktion. Du indkommanderes og virker i denne funktion i træningsøjemed samt i forbindelse med øvelser og uddannelse. Du skal desuden påregne at blive aktiveret i funktionen, såfremt Arktisk Kommando overgår til et højere aktiveringsniveau foranlediget af den operative opgaveløsning, fx ved naturkatastrofer, øget beredskab o.l.

Du forventes, at blive indkommanderet i Danmark eller Grønland i op til 15 dage om året.
Om dig
Du er uddannet terminalhjælper eller lignende, er udadvendt, imødekommende, serviceminded, fleksibel og positiv. Du evner at bidrage aktivt til at få et samarbejde til at fungere med dine kollegaer. Reservestillingen giver en stor berøringsflade med personel på alle niveauer. Du skal som leder kunne skabe og vedligeholde gode relationer, og dine evner til at samarbejde er afgørende for din og sektionens succes.

Du skal som minimum have kørekort til kategori B, og det er en fordel hvis du har kørekort til kategori D samt du skal have stor erfaring inden for Microsoft Office Pakken.
Ansættelsesvilkår
Reservestillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i
henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på
17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.
Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for J1 kaptajn Michael Ø. Larsen på telefon +299 36 40 80 eller via mail: FKO-A-CHJ1@MIL.DK, eller leder for driftselementet seniorsergent Jens B. Jørgensen, via mail: FKO-A-J102@MIL.DK eller på telefon +299 36 40 81.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfrist er den 8. marts 2020. Vi forventer at gennemføre samtaler i de efterfølgende uger. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE. Ansættelsen ønskes pr. 1. april 2020 eller snarest derefter.

For at komme i betragtning til reservestillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

08.03.2020

Indrykningsdato

13.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent