Kvalitetsinspektør DKMAR-145 søges til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Karup – Genopslag


Kvalitetsinspektør DKMAR-145 søges til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Karup – Genopslag

Vil du være med til at kvalitetssikre vedligeholdelsen af Forsvarets luftfartøjer i Karup? Og har du baggrund i flyteknisk vedligeholdelse med et godt kendskab til kvalitetsledelse? Eller har du flyteknisk baggrund og er interesseret i at arbejde intenst med kvalitetsledelse?

Så har Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste brug for dig!
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesafdeling Luft består af 654 faste medarbejdere samt op til ca. 100 elever. Afdelingen omfatter Forsvarets flymekanikeruddannelse i Karup, to vedligeholdelsesområder i hhv. Karup og Nørresundby og en centralt placeret ledelse i Brabrand.

DKMAR-145 organisationen ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Karup forestår vedligeholdelse af Forsvarets AS-550 Fennec, EH-101 Merlin, MH-60R Seahawk helikoptere samt propelfly af typen T-17 Supporter.

Vores styrke og vigtigste ressource er medarbejderne og den forskellighed, de tilfører vores afdeling. Vi har brug for alle som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, gennem udvikling, trivsel og gensidig respekt, kontinuerligt at have et arbejdsklima på absolut højeste niveau.
Om stillingen
Du vil i stillingen som kvalitetsinspektør blive en del af en spændende arbejdsplads, hvor alle dine kolleger i dit team bidrager til både opgaveløsning og fortsat udvikling af teamets faglige og sociale kompetencer.

Dit team udgør, udover dig, yderligere fire kvalitetsinspektører samt en elementleder. I udgør tilsammen Kvalitetselement Karup.

Dit primære ansvarsområde vil være planlægning og gennemførelse af kvalitetsinspektion på vedligeholdelsesarbejde udført på Flyvevåbnets helikoptere, T-17 træningsfly samt enkeltstående flykomponenter. Dit geografiske arbejdsområde vil primært være på flyvestation Karup, dog kan du blive bedt om i perioder at udføre opgaver udenfor landets grænser.

Foruden dit primære ansvarsområde vil dine opgaver eksempelvis blive:

• Støtte QM DKMAR-145 i gennemførelsen af audits i DKMAR-145 organisationen.
• Støtte QM DKMAR-145 med kompetenceafklaring og autorisation af flyteknisk vedligeholdelsespersonale.
• Støtte QM PART-147 i audit af både basic training og type training ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille.
• Støtte i forbindelse med audit af øvrige vedligeholdelsesområder i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
• Drift, udvikling og vedligeholdelse af relevante procedurer.
• Støtte i forbindelse med behandling af afvigelser og reklamationer.

Vi forventer, at du bidrager aktivt indenfor dit ansvarsområde til optimering af vores opgaveløsning, processer og procedurer samt bidrager positivt til løbende udvikling af teamets sammenspil.

Du vil få en spændende hverdag i et fagligt stærkt team med muligheder for personlig og faglig udvikling. Du får den nødvendige introduktion til opgaverne samt relevant efteruddannelse. Du vil blive en del af et stærkt hold, der er med til at understøtte en vigtig del af vedligeholdelsestjenestens kerneproduktion.
Om dig
Du er oversergent eller alternativt erfaren sergent med teknisk baggrund og erfaring inden for flyteknisk vedligeholdelse.

Det er en ønskeligt, hvis du har et godt kendskab til DKMAR M, 145, 147 og 66 eller de tilsvarende EASA bestemmelser samt et generelt kendskab til kvalitetsledelses-, styrings- og sikringssystemer. Desuden vil det være en fordel, hvis du har auditoruddannelse og auditerfaring.

Du brænder for kvalitet og flyvesikkerhed, og du har en stærk ansvarsfølelse for at yde et højt fagligt niveau, og formår at kommunikere klart i skrift og tale, på både dansk og engelsk. Du trives i et dynamisk miljø, hvor operative behov og luftdygtighed skal forenes.

Du arbejder systematisk, og er en holdspiller, der trives i et tæt samarbejde med fagligt kompetente kolleger, og samtidig er du nysgerrig af natur og holder af at indgå i relationer med andre mennesker.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en erfaren sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingsaftale med henblik på senere udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Niels Schøning på telefon 2380 3271.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 28. marts 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter, med ansættelse efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.03.2020

Indrykningsdato

12.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent