Sektionschef ved Joint Logistics Support Group ved HQ Joint Force Command Brunssum, Holland (genopslag)


Sektionschef ved Joint Logistics Support Group ved HQ Joint Force Command Brunssum, Holland.

Vil du prøve at arbejde tæt på, og med, toppen i et internationalt fire-stjernet operativt hovedkvarter, og få muligheden for indsigt i beslutningsprocesserne, så er her en unik mulighed. Vi søger en major eller orlogskaptajn til en spændende og udfordrende stilling som Sektionschef ved Joint Logistics Operations Centre (JLOC) under Joint Logistics Support Group HQ (JLSG HQ)
Om os
HQ Joint Force Command Brunssum (JFCBS) er et af NATO’s tre operative hovedkvarterer og indgår som en del af NATO Command Structure. HQ JFCBS er et værnsfælles hovedkvarter, som, på ordre fra SACEUR, har til opgave at planlægge, forberede og gennemføre operationer, som understøtter alliancens tre kerneopgaver; Collective Defence, Crisis Management og Cooperative Security.

Hovedkvarterets Command Group består af: Commander (ITA/DEU), Deputy Commander (GBR/ESP), Chief of Staff (FRA/POL) og har herunder i alt fire direktorater: Operations, Plans, Support og Management, som alle ledes en Deputy Chief of Staff (DCOS). Hovedkvarteret er organiseret i en J-struktur, samt et antal ”Special Advisors” og støtte- og koordinationsfunktioner.

I forbindelse med overgangen til NATOs nye kommandostruktur er der oprettet to logistiske hovedkvarterer (JLSG HQ) til at støtte for henholdsvis JFCBS og JFCNP.

JLSG HQ bidrager til at udføre fælles operationel logistisk støtte i overensstemmelse med NATOs logistiske principper. JLSG-strukturen er fastlagt som en del NATOs Operative Planlægningsproces (OPP) med henblik på at opnå stordriftsfordele og samtidig opretholde en effektiv logistisk støtte på det operative niveau. JLSG skal optimere det operationelle logistiske fodaftryk bl.a. gennem koordinering af det fælles logistiske samarbejde mellem de 29 medlemslande, partnere og værtsnationerne.

JLOC er JLSGs operationscenter, der dagligt opdaterer COM JLSG med det logistiske overblik og samtidig koordinerer opgaverne på tværs af JLSG forskellige sektioner. JLOC underlagt JLSG HQ OPS Branch.
Om stillingen
Dagligdagen som Sektionschef er præget af tværkulturel ledelse af et team af tre militære stabsofficerer og befalingsmænd. Du refererer direkte chefen for JLOC, som for tiden er en britisk oberstløjtnant.

Hovedopgaverne for stillingsindehaveren omfatter ifølge ”NATO Job Description” bla.:

• Acts as the Staff Officer Intel within the JLSG JLOC.

• Prepares, plans and trains appointed JLSG personnel on INTEL related matters.

• Manages the Knowledge Development (KD) process for the designated region, covering the collection, analysis, storrage and distribution of information.

• Develops and contributes to the INTEL policy within the JLSG

• Brings up the INTEL aspects into mission planning, mission preparation and deployment activities.

• Controls and produces current intelligence written products and briefings.(INTSUM, INTREP, Battle Update Briefing, Commanders Update Briefing etc.

• Advises COM JLSG and JLSG Branches on all INTEL matters.
Om dig
Du er officer og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere, et tilsvarende udenlandsk kursus eller Master i Militære Studier (MMS), samt har relevant ledelseserfaring.

Vi forventer, at du har erfaring med ledelse og at du er tålmodig og forstår at udnytte de kompetencer, som er til stede i dit team. Du har erfaring fra international operativ/stabs tjeneste. Du har kendskab til NATOs logistiske planlægningsproces (J4) og efterretningstjeneste (J2).

Det vil være en klar fordel, hvis du en logistisk og eller efterretningsmæssig baggrund samt tidligere har forrettet tjeneste ved en NATO stab.

Personligt har du talent for at skabe og vedligeholde et tværfagligt netværk, såvel internt i JFCBS, som ved JFCNP, SHAPE, NATO HQ m.fl., og du kan samarbejde med folk med forskellige faglige, uddannelsesmæssige og kulturelle baggrunde. Du er fleksibel og har viljen til at lære nyt, og tage udfordringerne som de kommer.

Du er god til at formulere dig på engelsk – både i skrift og tale.

Du og din evt. familie er indstillet på at bo og leve i et internationalt miljø, herunder bidrage i det sociale samvær med de øvrige udsendte.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Du vil under udstationeringsperioden blive tillagt midlertidig grad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige tjenestested vil være Brunssum, Holland.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning
Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til "egnet uden begrænsninger"(helbred og tænder),
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarets Sprogtestcenter.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.- Du skal kunne helbredsvurderes egnet uden begrænsninger, og herunder bestå Forsvarets fysiske basiskrav.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om boligforhold og stillingen kan du kontakte DCOS MGT, Brigadegeneral Hans Christian Enevold, som er SNR/SNO Holland, på telefon 0031 45 526 3500 eller e-mail: HansChristian.Enevold@jfcbs.nato.int

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Palle Hvirvelkær på telefon 72 81 96 80.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 10 på VTC.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2020 eller snarest derefter.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset koen, alder, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(NL) BRUNSSUM

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

11.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent