Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Den Kongelige Livgarde


Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Den Kongelige Livgarde

Brænder du for personeladministration og har du lyst til at være en del af den nye administrative enhed ved Den Kongelige Livgarde?
Om os
Det Personeladministrative Element ved Den Kongelige Livgarde, er startet som en ny enhed fra 1. januar 2019 på Garderkasernen i Høvelte.

Elementet består af en chefsergent, en seniorsergent, fire korporaler, ti konstabler, samt en civil ansat medarbejder.

Elementet varetager centralt alle administrative opgaver ved Den Kongelige Livgarde på Garderkasernen i Høvelte, samt ved Vagtkompagniet i København.
Om stillingen
Du administrerer dagligt personel tjenestegørende ved Den Kongelige Livgarde.

Herunder indgår bl.a. følgende opgaver:
Arbejdstid, rejseafregning, personel stamdata, sikkerhedsgodkendelser, disciplinarsager, kursusadministration og meget andet. Endvidere vil du på skift med øvrige i elementet, skulle sidde i en desk funktion, hvor Livgardens personel kan henvende sig med administrative spørgsmål.

Stillingen vil således være et rigtigt godt springbræt, hvis du senere ønsker en karriere indenfor administration og HR i Forsvaret eller i den private sektor.

Arbejdstiden er som udgangspunkt indenfor normal tjenestetid, med fleksible komme/gå tider, samt mulighed for at arbejde hjemmefra.
Om dig
Du skal som minimum være udnævnt konstabel og have et ønske om at være en del af administrationen.
Du kan med fordel have en baggrund fra andre administrative stillinger i Forsvaret.

Det er en fordel, hvis du har gennemført følgende kurser:
- DeMars tidsadministration (DeMars 908M),
- DeMars personeladministration (DeMars 926)
- DeMars rejsestyringsmodul (DeMars 910).

Har du ikke ovenstående uddannelser, skal du være indstillet på, at du skal oplæres i funktionen, herunder på diverse kurser.

Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du bidrager professionelt til elementets opgaveløsning.
Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat.
Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer du møder i et administrativt miljø.
Da stillingen er forholdsvis ny, ønskes endvidere en god portion pionerånd.

Vi anser det som en fordel for bestridelse af stillingen, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer og/eller tjeneste som kontorhjælper i en enhed i Hæren.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af Personeladministrationselementet, chefsergent Michael Larsen på mail LG-G-ADM01@MIL.DK eller telefon 41 86 04 00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. marts 2020 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2020 eller evt. senere efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

10.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent