Rådighedsstillinger - Arktisk Kommando søger efterretningsanalytikere til J2


Rådighedsstillinger - Arktisk Kommando søger efterretningsanalytikere til J2

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende reservestilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge en af reservestillingerne som efterretningsanalytiker i efterretningssektionen (J2) ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Efterretningssektionen indgår i operationssøjlen ved Arktisk Kommando. Sektionen består af et antal fast tjenestegørende officerer i Nuuk samt en tilknyttet reserve.

Reservestyrkedelen af sektionen forøger sektionens kapacitet og kapabilitet ved forhøjet beredskab og deltager i uddannelse og øvelser, der sigter mod at opbygge og opretholde reservisternes parathed og kompetencer i deres designeringsfunktion.
Om stillingen
Arktisk Kommandos kriseorganisation oprettes ved forhøjet beredskab. Det kan eksempelvis være i forbindelse med naturkatastrofer og andre større hændelser. Etableringen af kriseorganisationen indebærer blandt andet, at der tilkaldes yderligere personel, herunder militære efterretningsanalytikere af reserven til Arktisk Kommandos J2.

Som reservist ved Arktisk Kommando indgår du i Arktisk Kommandos reserveenhed og bliver designeret til en bestemt funktion. Du indkommanderes og virker i denne funktion i træningsøjemed samt i forbindelse med øvelser og uddannelse. Du skal desuden påregne at blive aktiveret i funktionen, såfremt Arktisk Kommando overgår til et højere aktiveringsniveau foranlediget af den operative opgaveløsning, fx ved naturkatastrofer, øget beredskab o.l.

Reservestillingerne stiller store krav til selvstændighed og erfaring, da efterretningssektionen er under opbygning, og ledelse af det arbejde, du skal udføre, foregår ofte på afstand med anvendelse af forskellige kommunikationsmidler.

Du forventes, at blive indkommanderet i Danmark, i Grønland, på Færøerne eller hos vores internationale samarbejdspartnere i op til 20 dage om året.
Om dig
Du har en reserveofficersbaggrund, gerne sprogofficer, på kaptajn-/kaptajnløjtnantsniveau, og gerne med en samfundsfaglig eller anden relevant kandidatuddannelse. Erfaring fra efterretningsområdet står selvfølgelig højt blandt vores ønsker til dig. Også erfaring fra den offentlige sektor i Grønland, på Færøerne eller i Danmark vil være en fordel. Du besidder en indgående interesse for Arktis og specifikt for de grønlandske og færøske samfund.

Som person skal du synes, at det kunne være spændende at arbejde i det arktiske område, og du ser dig selv som lidt af en brobygger og diplomat. Du er åben, nysgerrig og fleksibel, og besidder et betydeligt gå-på-mod. Du behersker engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau.
Ansættelsesvilkår
Reservestillingerne er niveaufastsat til kaptajn eller kaptajnløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på
17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.
Du skal være, eller kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Nickie Kate Hermansen på telefon +299 36 40 92 eller via mail: FPS-RA-MA02@MIL.dk, som vil kunne henvise til CH J2 for nærmere oplysninger om stillingsindholdet.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 8. marts 2020. Vi forventer at gennemføre samtaler i de to efterfølgende uger. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE. Reservestillingen ønskes besat den 1. april 2020 eller snarest derefter.

For at komme i betragtning til reservestillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Arktisk Kommando Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.03.2020

Indrykningsdato

10.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent