Chef for Produktionsdivisionen ved Forsvarets Sanitetskommando


Chef for Produktionsdivisionen ved Forsvarets Sanitetskommando

Ønsker du et attraktivt chefjob med opgaver inden for ledelse og styring? Er du en stærk, innovativ og modig chef med gode analytiske og sociale kompetencer?
Motiveres du af at opbygge stærke samarbejdsrelationer og skabe brugbare løsninger, der tilgodeser Forsvarets operative opgaveløsning, samt at opnå resultater gennem samarbejde? Så er muligheden her!
Om os
Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier.

Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
Om stillingen
Chefen for Produktionsdivisionen er ansvarlig for ledelse, styring og kontrol af divisionens samlede opgaveportefølje. Herunder varetager du også økonomi- og personelansvar. I Divisionen indgår der en Kompetenceudviklingsafdeling samt en Program- og Driftsafdeling med i alt ca. 20 stabsmedarbejdere og 21 bevogtningsassistenter.

Du har i stillingen ansvaret for løsning af en lang række opgaver i forbindelse med styring, økonomi, administration og logistik i myndigheden.

Du har endvidere ansvaret for FSK handlingsprogram, der sætter rammer og retning for hele myndighedens opgaveløsning.

Derudover er du ansvarlig for varetagelse af FSK sundhedsfaglige reserve, ligesom du er overordnet ansvarlig for udpegning af alt sundhedsfagligt personel, der udsendes i internationale operationer, samt varetagelse af den pulje af læger, der bemander Flyvevåbnets SAR helikoptere.

Du er overordnet ansvarlig for kompetenceudvikling af alt personel i FSK.

Endvidere skal du være rede til at bistå FSK chef og stabschef i håndtering af strategiske projekter, eksempelvis i relation til forligsprojekter og indenfor økonomi- og personelområdet. Du er tillige fungerende stabschef i dennes fravær.
Om dig
Stillingen som chef for Produktionsdivisionen fordrer, at du har stærke analytiske kompetencer, et godt strategisk kendskab og overblik samt særdeles gode lederevner som grundlag for at kunne lede og koordinere divisionens opgaveløsning.

Du har endvidere stærke kompetencer inden for planlægning, ledelse, styring og kontrol, og du evner at træffe selvstændige beslutninger og følge opgaverne til dørs. Du er en stærk og tydelig kommunikator i både skrift og tale, ligesom du har gode samarbejdsevner.

Som chef anvender du en ledelsesstil, der er tilpasset til ledelse af og samarbejde med fagprofessionelle. Du arbejder aktivt på at involvere dine medarbejdere og kolleger i beslutningsprocesser for derved at skabe et positivt klima i dagligdagen, hvor den enkelte føler sig involveret og engageret i opgaverne.

Vi ser gerne at du har erfaring på niveauet. Vi forudsætter, at du har gennemført videreuddannelses trin II for ledere eller tilsvarende.

Det er et krav, at du har været udsendt i INTOPS, og et ønske at du har erfaring med stabstjeneste på niveau I/II.

Sprogligt kommunikerer du problemfrit på engelsk i både skrift og tale.

Endelig er en af dine vigtigste kvalifikationer dit helhedssyn, hvor du formår at tænke hele ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Du skal kunne opfylde Forsvarets krav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. april 2020 eller snarest derefter.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen ved Forsvarets Sanitetskommando, oberst Bo E. Engelbreth, på telefon +45 4190 2212 eller via mailadressen: FSK-STCH@fiin.dk. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mette Wassmann på telefon 3266 5111.

Ansøgningsfristen er den 02. marts 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du er velkommen til at vedhæfte relevante bilag som CV og seneste FOKUS, men dette er ikke et krav. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sødalsparken

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

02.03.2020

Indrykningsdato

10.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent