Elektronikfagtekniker ved Air Control Wing på Flyvestation Karup (Genopslag)


Elektronikfagtekniker ved Air Control Wing på Flyvestation Karup (Genopslag)

Har du interesse og evner for opbygning og drift af operative kommunikationssystemer? Så tilbyder vi en stilling som elektronikfagtekniker ved Logistics Maintenance ved Air Control Wing på Flyvestation Karup.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Enheden stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er enhedens vigtigste ressource.

ACW Logistics Maintenance Karup er et element under Logistics Group i Air Control Wing, som har fokus på det faste operative udstyr i Karup og den deployerebare kapacitet (Mobile Air Control Center), der er en modulopbygget kapacitet der kan integreres i de allierede enheders netværksbaserede systemer. Som enhed ønsker vi at profilere os som en respekteret, top motiveret, professionel og altid indsatsberedt enhed, fuldt i overensstemmelse med vores pålagte beredskab.
Om stillingen
Du bliver en del af Logistics Maintenance kommunikationsafdeling i Karup, som har ansvaret for opstillingen og driften af de operative kommunikationssystemer, som anvendes i enheden.
Du vil som en del af teamet være med til teknisk support af kommunikationsmateriel ved Air Control Wing i Karup, herunder den praktiske gennemførelse af vedligehold, reparation, modifikation og installation.
Du vil endvidere skulle yde faglig assistance ved interne og eksterne projekt og udviklingsarbejde.

Som et led i enhedens pålagte beredskab må du forvente at indgå periodevis på beredskabshold. For at skærpe enhedens indsatsberedthed, deltages der jævnligt i øvelser i ind- og udland. Du kan derfor forvente, som en naturlig del af tjenesten, at skulle deltage i øvelsesvirksomhed, fælles fysisk træning, vedligeholdelse af dine militære færdigheder samt være udsendt i international tjeneste.

Vi tilbyder dermed et spændende og alsidigt job, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling i nationalt og internationalt miljø. Du vil få relevant uddannelse i vores udstyr og systemer.
Om dig
Du er uddannet elektronikmekaniker, radiomekaniker, elektronikfagtekniker eller har anden elektronikfaglig baggrund. Du har gerne erfaring med radiokommunikation og intercom systemer.

Du har kørekort til kategori B.

Dine spidskompetencer er fokus på høj faglighed, fleksibilitet og håndtering af pres.

Ud over dine faglige kvalifikationer og kompetencer, er du en god kollega, som samarbejder, kommunikerer og deltager i hverdagen. Du kan arbejde selvstændigt og målrettet med opgaver indenfor eget felt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Er du ikke konstabel, og har du ikke gennemført din værnepligt. skal du inden din ansættelse være indstillet på at gennemføre en afprøvning. Ligeledes skal du efter din ansættelse være indstillet på, at gennemføre en militær basisuddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ACW LMK COM leder Ian Hallundbæk Eriksen på mail ACW-LMKC-001@mil.dk eller telefon 72 84 55 76 eller ACW LMK Elementleder Stephanie S. Munch på mail ACW-LMK-001@mil.dk eller telefon 72 84 55 50.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020 og samtaler forventes gennemført i uge 10/11. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2020 eller hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

05.02.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent