Militæranalytiker ved Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet


Militæranalytiker ved Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet

Forsvarsakademiet søger en militæranalytiker til Institut for Militære Operationer med tiltrædelse 1. maj 2020.

Vi søger en nytænkende, nysgerrig og analytisk dygtig orlogskaptajn/major, der med succes kan bidrage til kvalitetsfuld uddannelse af Forsvarets masterstuderende og ligeledes kan bidrage som analytiker i forsknings-og udviklingsarbejder til gavn for Forsvaret.

Som militær analytiker bliver du en del af Forsvarsakademiets største institut, hvor højt kvalificerede og inspirerende civile og militære medarbejdere arbejder sammen om at producere og formidle viden, samt udvikle og gennemføre undervisningsforløb af høj kvalitet.
Om os
Du bliver en del af Center for Værnsfælles Operationer (CVO), som er et af fire centre under Institut for Militære Operationer.

Centeret består af: fem M331 majorer/orlogskaptajner, fire forskere (PhD) samt en specialkonsulent. Herudover har centeret to PhD-studerende tilknyttet samt på ad hoc basis eksterne forskere, forskningsassistenter, studentermedhjælpere og praktikanter.

Center for Værnsfælles Operationer har ansvaret for to hovedopgaver.

Den primære opgave er uddannelse af Forsvarets ledere og kommende chefer i værnsfælles operationer på Forsvarets masteruddannelse – Master i Militære Studier (MMS).

Den sekundære er forsknings- og udviklingsvirksomhed i militære operationer, der gennemføres for at sikre et højt fagligt og akademisk niveau i uddannelserne og for at udvikle Forsvarets operative kapaciteter og opgaveløsning.
Om stillingen
Som militæranalytiker er dine primære opgaver at sikre succesfulde læringsforløb for studerende på MMS og at gennemføre udviklingsarbejder til gavn for Forsvaret og undervisningen.

Som ansvarlig for læringsforløb på MMS skal du blandt andet moduldesigne, undervise, eksaminere finde eksterne oplægsholdere m.m. Det er en krævende opgave, hvor mange timers forberedelse og specialisering skal omsættes til nyttige læringsaktiviteter for de studerende.

Når du laver udviklingsarbejder laver du forskning/analyse i tæt samarbejde med Forsvaret eller NATO, hvortil du leverer forskellige produkter som eks. rapporter, policy briefs, doktrinbidrag, afholdelse af konferencer eller lignende.

Udviklingsarbejder kan gennemføres på mange måder, men kan indbefatte aktiviteter som feltundersøgelser i Forsvarets missioner eller på øvelser. Det vil som regel indbefatte litteraturgennemgang og publicering af resultater.
Stillingen indbefatter også andre opgaver som eks. vejledning af studerende i specialeskrivning, samt deltagelse i diverse arbejdsgrupper på i både ind- og udland.

Stillingen stiller store krav om selvstændighed og evne til at lære. På trods af at du kommer med stor viden om militære operationer, må du stadig forvente at lære mere og du må forvente en stejl læringskurve inden for områderne didaktik, videnskabsteori og akademisk skrivning.

Du kan evt. også indgå i Forsvarsakademiet mediegruppe, hvilket betyder, at du lejlighedsvis evt. skal optræde på TV og i radio.

Vi tilbyder en stilling i et inspirerende værnsfælles og akademisk orienteret team med gode muligheder for sparring og udvikling i forskellige fora i ind- og udland.

Der kan periodevis være rejseaktivitet, som du selv har indflydelse på. Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår, der gør, at du kan præstere dit bedste samtidigt med, at du har mulighed for at lykkes i dit privatliv.

Stillingen er et oplagt sted at få skærpet din faglige og personlige kompetenceprofil, da du med sikkerhed vil komme videre med stor viden om militære operationer og en stærkere analytisk og skriftlig profil.

Dit faste tjenestested bliver Svanemøllens Kaserne i København.
Om dig
Du er orlogskaptajn/major og har gennemgået Master i Militære Studier, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse og har optimalt set nogle års erfaring på niveauet.

Du er akademisk anlagt, og du har stor interesse for militære operationer. Det er en fordel, hvis du har national og eller international erfaring med operationer fra en højere stab, gerne på det operative niveau.

Du forstår og begejstres af militære operationer og det akademiske.

Du har lyst til at lære, diskutere, undersøge og formidle dine forståelser af den militære faglighed og praksis.

Du kan indgå et intellektuelt miljø, hvor du til tider skal vise, hvad du kan og ved, og andre gange skal du lytte og lære.

Du har en skabertrang og et brændende ønske om at gøre det godt for vores vigtigste samarbejdsrelationer og kunder – de studerende, Forsvarets værn og højere stabe, samt NATO.

Du har – eller har en ambition om at udvikle – en solid skriftlighed, der sætter dig i stand til at producere artikler og øvrige mindre skriftlige arbejder.

Du behersker engelsk i både skrift og tale så godt, at du kan lykkes på akademisk niveau.

Det er endvidere en fordel, men ikke et krav, hvis du har en baggrund fra Søværnet eller indgående kendskab til sømilitære forhold eller efterretningstjeneste på det operative niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Svanemøllens Kaserne i København.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef, major Thomas Jellesmark på telefon 23 26 48 44 eller på mail: fak-imo-vo01@fiin.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent, kaptajn Kenett Lumbye på telefon 32 66 56 14.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020.

Ansættelsesdato senest 1. maj 2020.

Vi forventer at afholde samtaler i ugerne 11-12/2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

29.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent