Kampinformationsgast til sejlads med Støtteskibet ABSALON


Kampinformationsgast til sejlads med Støtteskibet ABSALON

Stillingen skal bestrides i kampinformationssektionen (KI-SEK) i ABSALON.

Om os
Støtteskibet ABSALON er én af to støtteskibe i ABSALON-KL, som er iblandt Søværnets største sejlende enheder.
Støtteskibene er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.

Vores besætning bestræber sig på at levere en opgaveløsning af meget høj kvalitet. Vi ønsker at være fleksible i vores tilgang, og fokuserer på en ”can do” holdning til opgaverne.

ABSALON er ofte på kortere beredskab til prioriterede opgaver, og således vil ABSALON kunne indsættes i operationer i verdens brændpunkter med kortere varsel. ABSALON gennemførte FOST i 2018, hvorfor vi har et meget højt træningsniveau. I 2019 er ABSALON NRF(Nato Response Force) enhed, og skal derfor være klar til indsættelse med kort varsel.


Om stillingen
Du vil indgå som en del af kampinformationssektionen, der har til opgave at:
- Udføre skibets overfladeovervågning og opbygning af overfladebilledet ved hjælp af en til situationen afpasset anvendelse af aktive og passive elektroniske sensorer.

- At holde styr på situationen under havoverfladen ved hjælp at aktive og passive sensorer.

- Opretholde et kontinuerligt beredskab i en tørn til søs.

Du vil indgå i enhedens vagttørn, hvorfor der kan forventes vagtdage i havn.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.

Sektionen består af 14 konstabler, og 4 Befalingsmænd. Sektionen ledes af en seniorsergent.

Om dig
Du har et åbent sind, og kan indgå på et ungt hold i et omskifteligt miljø, i en til tider hektisk hverdag.

Du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i ABSALONs fremtidige opgaver; nationale såvel som internationale.

Du skal være fleksibel og omstillingsparat samt have en positiv indstilling til nye opgaver. Besidder du disse
evner, vil du passe godt ind i organisationen.

Kvalifikationer
Vi søger følgende kvalifikationer:
Søværnets basisuddannelse.
At du har gennemgået TAC 045 Funktionsuddannelse Kampinformation eller TAC 540 Kampinformation
trin I.
At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
At du er uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste.
At du har gennemgået TAC 060 ASO-94 betjeningskursus.
At du har gennemgået TAC 640 MCCIS operatør uddannelse.
At du har gennemgået TAC 111 Link 11 operatør uddannelse.

Egnet til røgdykning.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en mainekonstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Kampinformationsbefalingsmand(KIB) OS Thomas Hviid på mail: 2E-ABSL-KIB@mil.dk eller Taktisk officer undervand (TAO-U) KL Jonas Feddersen på mail: 2E-ABSL-TAOU@mil.dk.

Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK
Ansøgningsfrist er 1. marts 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 10 og 11 via SKYPE eller VTC.

Stillingen er til besættelse 1. april 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.03.2020

Indrykningsdato

28.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent