Stabsofficer til SHAPE J6 – Cyberspace Operations, Belgien


Stabsofficer til SHAPE J6 – Cyberspace Operations, Belgien

Er du interesseret i udviklingen omkring NATO cyberoperationer? Så er der en spændende stilling ved SHAPE J6 Cyberspace Division, hvor du bliver omdrejningspunkt i udarbejdelsen af NATO policy for cyberområdet.
Om os
Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) er det strategiske hovedkvarter i NATO Allied Command Operations (ACO) og ligger ved Mons i Belgien. SHAPE er ansvarlig for udvikling, planlægning og gennemførelse af Alliancens operationer, beredskaber og øvrige aktiviteter.

Alliancen revitaliserede fokus på særligt den kollektive forsvarsopgave, samt den teknologiske udvikling har betydet, at SHAPE J6 – i forbindelse med tilpasningen af NATO kommandostruktur – er blevet reorganiseret med en nyoprettet J6 cyberorganisation.

SHAPE J6 Cyberspace Divisionen bidrager med den strategiske koordination og planlægning i forhold til cyberområdet i ACO. Cyberspace Strategic Plans & Policy Branch er ACO fremtidige omdrejningspunkt for ACO militærfaglige rådgivning på cyberområdet til NATO hovedkvarteret og øvrige myndigheder i NATO kommandostruktur.

Den danske stabsofficersstilling indgår i Cyberspace Strategic Plans & Policy Branch som en af tre officerer med ansvar for input til udviklingen af cyber policy og doktrin, herunder varetages ligeledes en rådgivningsfunktion ved cyber risk management inden for SACEUR ansvarsområde.

Nationalt skal stillingen sikre, at Danmark har indsigt i NATO udvikling af policy, doktrin og aktiviteter inden for cyberområdet.
Om stillingen
I stillingen som stabsofficer ved SHAPE J6 Cyberspace Division vil den primære opgave være at deltage i den strategiske udvikling, planlægning og gennemførelse af NATO aktiviteter inden for cyberområdet, herunder bl.a.:
• Rådgiver og bidragsyder i forhold til ACO strategiske planlægning og udvikling af policy for anvendelsen af ACO cyberkapaciteter.
• Rådgiver og bidragsyder i forhold til ACO udvikling af doktriner inden for cyberområdet.
• ACO repræsentant ved NATO HQ arbejdsgruppe møder og komitéarbejde vedrørende udviklingen af cyberstrukturer og anvendelsen af NATO cyberkapaciteter.
• Rådgivning og bidragsyder ved udvikling af ACO strategisk planer for cyberkapaciteternes mere langsigtede udvikling.
• Rådgivning i forbindelse med strategisk planlægning og identificering af støtte til NATO’s Allied Operations and Missions (AOM) mandat og rådgivning til integration af NATO’s og alliancens cyberspace infrastruktur i NATO AOM.
• Evaluering af NATO operationer og øvelser til brug for fremtidig udvikling af strategisk planlægning og kapabiliteter.
• Rådgiver og bidragsyder ved udvikling af ACO retningslinjer for CyOC, NCISG og NCIA bidrag til udvikling og drift af cyberområdet.
• Deltager ved evaluering af ACO cyberkapaciteter.
• Skal kunne indgå og i NATO Cyber operations Center og varetage operative opgaver.

Der er en grundlæggende forventning om, at stabsofficerer ved SHAPE – med et strategisk fokus inden for det operative område – kan koordinere og udvikle policy, koncepter og planer inden for NATO fulde opgavespektrum.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere, MMS eller lignende på masterniveau.

Det er væsentligt, at du tidligere har haft ansvar for eller medvirket ved policyudvikling på strategisk niveau, alternativt har du en solid koordinations- og planlægningserfaring ligeledes fra strategisk niveau. Det er en fordel, hvis dine erfaringer er udviklet i et værnsfælles miljø og gerne fra en stilling i NATO.

Det er ønskeligt at du tidligere har arbejdet med policy eller planlægning fra CIS eller efterretningsområdet og gerne fra en stilling på operativt eller strategisk niveau.

Det er desuden ønskeligt, at du har et bredt kendskab til cyberområdet, forståelse for defensive og offensive cyberspaceoperationer, dansk doktrin og NATO’s doktrin policy på området samt kendskab til nuværende procedurer for integration af cyberspaceoperationer og cybereffekter i NATO AOM og øvelser.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring fra udsendelse i internationale operationer eller anden international erfaring med fokus på operativ planlægning, herunder at du har vist, at du kan begå dig i et multikulturelt miljø.
Du har en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret profil, og det ligger naturligt for dig at udvikle samarbejdsrelationer på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Som person er du strategisk tænkende og har et helhedsorienteret blik for opgaveløsningen. Du trives med at være centrum i en dynamisk organisation, hvor der løbende arbejdes med udvikling af policy og processer.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for resten af NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Under udstationeringen tillægges midlertidig højere grad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2020, som udgangspunkt for en fireårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Under udstationeringen vil du oppebære udetillæg efter den nye udetillægsordning samt få betalt bolig. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsvurderet "Egnet uden begrænsninger"(helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Desuden er ønskeligt at du har gennemført NATO EXERCISE PLANNING COURSE forud for besættelsen af stillingen.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Morten Danielsson på tlf.: +32 6544 3900, alternativt +32 473 37 30 06 eller NMR stabschef Lars Holmgaard Nielsen på tlf.: +32 498 17 27 76.

Oplysninger om løn - og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Palle Hvirvelkær på tlf.: 72 81 96 80.

Ansøgning
Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’.

Ansøgningsfristen er den 2. februar 2020 og vi forventer at gennemføre samtaler i uge 6 eller uge 7, alternativt uge 8.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(BE) SHAPE

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.02.2020

Indrykningsdato

14.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent