Brand- og Redningsassistent til Fighter Wing Skrydstrup


Brand- og Redningsassistent til Fighter Wing Skrydstrup

Søger du et job med mangeartede opgaver, og rig mulighed for personlig udvikling? Så er det måske netop dig vi står og mangler!

Fighter Wing Skrydstrup søger lige nu en Brand- og redningsassistent til deres Brand- og Redningstjeneste.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW SKP) hovedopgave er at opretholde afvisnings – og fotorekognosceringsberedskabet, løse evt. pålagte INTOPS opgaver og bevare evnen til at indsætte F-16 i offensive og defensive luftoperationer. Herudover skal Hærens, Søværnets og Air Control Wings styrkeproduktion støttes med F-16 flyvninger. Fighter Wingen er den kommende base for de nye F-35 fly.

Brand- og Redningstjenestens (BOR) opgaver er mange og meget forskellige. Opgaverne rækker fra indsats ved hændelser/havari med fly, ulykker og akut sygdom, ulykker med fastklemte, indsats ved bygningsbrand, uheld med farlige stoffer, indsættelse ved forurening samt en lang række andre opgaver der relaterer sig til flysikkerhed.

Opgaverne der relaterer sig til flysikkerhed er opgaver så som renholdelse af manøvreområde, snerydning, glatførebekæmpelse af manøvreområde og birdcontrol. Hertil kan forekomme almindeligt forefaldende arbejde og vedligeholdelse.

BOR er en enhed som er stærk fokuseret mod fremtiden og vi deltager aktivt i fagligt udviklingsarbejde. Enheden har et stærkt og udbytterigt samarbejde med beredskaber og andre statslige og kommunale aktører i nærområdet.
Om stillingen
BOR er en enhed, hvor vi er afhængige af hinanden med hensyn til samarbejde, uddannelse og dygtiggørelse, hvorfor der lægges særlig vægt på ansøgernes personlighed, herunder specielt samarbejdsevner og menneskeforståelse.

Ligeledes lægges der stor vægt på ansøgernes faglige kvalifikationer. Jobbet som redningsassistent er krævende, og man kan/skal forvente en hurtig faglig udvikling og en hurtig opnåelse af efterspurgte kompetencer, hvilke er afgørende for vores indsættelsesparathed.

Du skal indgå på et vagthold, som består af en indsatsleder og et antal brand- og redningsassistenter. Tjenesten bestrides som kontinuerlig tjeneste fra 0700 til 1915 eller 1900 til 0715. Vagten opretholdes hele året rundt. Der forekommer også dage med almindelig daglig tjeneste i forbindelse med uddannelse, varetagelse af funktionen på vagtcentralen m.m.

Redningsassistenter ved BOR skal også kunne bemande og betjene det interne vagt- og alarmeringscentral.
Om dig
Fighter Wing Skrydstrup søger velkvalificerede redningsassistenter, der har eller erhverver sig følgende kvalifikationer, før endelig ansættelse:
- Gennemført og bestået Forsvarets basisuddannelse (HBU/FBU/SBU) med tilfredsstillende resultat.
- Grund- og funktionsuddannelse, Indsats (Brand).
- Indsats-fly grunduddannelse og nødbehandleruddannelse (HATIF).

Du behersker engelsk på samtaleniveau og PC på brugerniveau. Du har eller er indstillet på, at forsøge at erhverve et jagttegn og har kørekort til kategorierne B (bil) og C (lastvogn).

Endvidere ser vi gerne, at du har kørekort til kategori CE, flybrandmandsuddannelse, ADR bevis og gaffeltruck certifikat B.

Du skal kunne honorere de fysiske krav inden ansættelsen. Det vil sige, at du skal kunne gennemføre Forsvarets, til enhver tid gældende funktionstest, svarende til funktionen og din alder og have viljen til at opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

På grund af enhedens sammensætning er de sociale kompetencer af afgørende betydning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du mere information vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Lars Andersen på telefon 72 84 85 81 eller mail FW-BOR-001@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 27. januar 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat februar/marts 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

27.01.2020

Indrykningsdato

14.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent