Erfaren og driftssikker anklager søges til den militære anklagemyndighed i Viborg


Erfaren og driftssikker anklager søges til den militære anklagemyndighed i Viborg

Hvis du har solidt kendskab til strafferet og stor erfaring med behandling af straffesager, så er det måske dig, vi søger til en stilling som jurist ved Forsvarsministeriets Auditørkorps.

Stillingen er placeret ved Auditørkontoret i Viborg og ønskes besat snarest.
Om os
Forsvarsministeriets Auditørkorps er en uafhængig efterforsknings- og anklagemyndighed under Forsvarsministeriet, der primært efterforsker og behandler straffesager mod militært personel i ind- og udland.

Forsvarsministeriets Auditørkorps beskæftiger i alt ca. 25 medarbejdere (jurister, efterforskere og administrativt personale) fordelt mellem Generalauditoriatet i København og Auditørkontoret i Viborg samt et mindre afdelingskontor i Gentofte. Den ledige stilling er placeret i Viborg, hvor ca. halvdelen af Auditørkorpsets ansatte arbejder.

Vi tilbyder en spændende arbejdsdag og et uformelt arbejdsmiljø. Vi lægger stor vægt på at fastholde et godt kollegialt samarbejde med tæt sparring mellem de forskellige personalegrupper. Selvom vi ofte har travlt, så finder vi det væsentligt for trivslen, at der er en fornuftig balance mellem arbejde og fritid. Det er endvidere af særdeles stor betydning, at alle vores medarbejdere er fagligt up to date, hvorfor vi anvender betydelige ressourcer på efter- og videreuddannelse.
Om stillingen
Auditørkontorets opgaver omfatter efterforskning i og juridisk vurdering og behandling af militære straffesager i Danmark samt sager vedrørende danske styrker i internationale militære operationer og dansk personel tjenstgørende i udlandet m.v.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte retlige vurderinger af tiltalespørgsmål i militære straffesager, udfærdigelse af bødeforelæg og anklageskrifter, ligesom du vil skulle give møde i militære straffesager i såvel byretten som landsretten. Der vil også være mulighed for at deltage i undervisning af soldater i bl.a. strafferet og – retspleje.
Om dig
Du er en særdeles dygtig og grundig jurist med en høj faglig standard og øje for detaljer. Vi lægger vægt på, at du har betydelig erfaring fra den civile anklagemyndighed med behandling af straffesager, herunder komplicerede straffesager på et højt fagligt niveau.

Du er sprogligt velformuleret i både skrift og tale. Du er god til at arbejde både selvstændigt og sammen med andre og evner at træffe beslutninger og handle derefter med henblik på at følge opgaverne til dørs. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til forsvaret og militære forhold i øvrigt samt området for humanitær folkeret.

Som person er du uhøjtidelig og omgængelig med let til smil.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst. Afhængig af din erfaring kan du ansættes som fuldmægtig, specialkonsulent eller chefkonsulent.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde en sikkerhedsgodkendelse gennem hele dit ansættelsesforhold.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Auditør Claus Risbjerg tlf. 7281 1050.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du rette henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Toke Rasmussen, tlf. 32665991.

Ansøgningsfristen er den 16. februar 2020. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK)
Den militære anklagemyndighed er i hovedsagen opbygget som den civile anklagemyndighed. Påtale i militære straffesager tilkommer Generalauditøren og Auditøren, der i forhold til retsplejelovens regler træder i stedet for de civile offentlige anklagere, rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Reglerne, der regulerer den militære anklagemyndigheds virke, findes i den militære straffe- og retsplejeordning.

Forsvarsministeriets Auditørkorps varetager også en række andre opgaver, herunder sager om strafferetlige vurderinger af ansøgere til hjemmeværnet og hjemmeværnsmedlemmer. Læs mere om Forsvarsministeriets Auditørkorps på www.fauk.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Viborg

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

16.02.2020

Indrykningsdato

13.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent