Efterretningsassistent ved Air Control Wing i Karup (genopslag)


Efterretningsassistent ved Air Control Wing i Karup

Er du en holdspiller og kan du tænke selvstændigt samt bevare roen når situationen tilspidser sig? Så er du måske vores nye kollega i efterretningselementet ved Air Control Wing (ACW).
Om os
ACW er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Vi stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i ACW er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.
Om stillingen
Stillingen som efterretningsassistent ved ACW efterretningselement er en konstabelstilling, hvor du har stor indflydelse på din arbejdsdag. Du vil være underlagt din daglige leder ved elementet under ACW efterretningssektion.

Som efterretningsassistent kommer du til at indgå i løsning af opgaver relateret til operationer ved ACW operationsrum. Opgaverne er mangeartede og kan omfatte udarbejdelse af oversigtskort over aktiviteter og lister over flystyrker af interesse for ACW operationer samt udpege flyaktivitet af interesse medens disse pågår. Du vil endvidere skulle påregne, at gennemføre undervisning ved ACW indenfor dit arbejdsområde.

Jobbet medfører dyb indsigt i luftmilitære operationer, hvorfor din viden vil være anvendelig på mange områder indenfor Forsvaret.

Arbejdet fordrer til tider en del rejseaktivitet. Dertil skal du påregne at gennemføre tjeneste på forskudte tidspunkter. Som efterretningsassistent vil du skulle deltage i Internationale operationer samt aktiviteter gennemført ved hæren og søværnet, hvor dit speciale i ACW efterretning kommer til at skulle blive anvendt.

Du skal gennemgå et længerevarende uddannelsesforløb såvel i Danmark som ved forskellige skoler, hovedkvarterer og enheder i udlandet. Dit fokus vil være daglige aktiviteter af interesse for ACW opgaveløsning.
Der er tale om et spændende og dynamisk miljø inden for et tjenestefelt i konstant udvikling. Der er således tale om et tjenestefelt, hvor du konstant udfordres og udvikles på viden og kunnen.
Om dig
Du er udnævnt konstabel.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til anvendelse af Microsoft Office pakken.

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale. Engelsk på niveau 2-2-2-2.

Du har interesse for at kombinere data og informationer til grundliggende efterretningsmateriale til brug ved ACW. Du kan arbejde selvstændigt og sammen med andre. Du drives af nysgerrighed ”hvorfor nu det?”, er loyal, pålidelig og du kan begå dig i et kommandosystem.

Du er punktlig, troværdig og optræder ansvarsfuld og serviceminded i arbejdet, da resten af organisationen er afhængig heraf.

Vi anmoder om, at du i din ansøgning forklarer, hvorledes du som (kommende) konstabel og kollega ved vores sektion opfylder vores forventninger samt uddyber og kort begrunder din motivation for at søge stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefsergent Steen M. Andersen på mail ACW-OI-004@mil.dk eller på telefon 72 84 52 30 eller mobil 51 97 12 59.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 23. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.02.2020

Indrykningsdato

13.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent