Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Operativ analytiker til militære cyberoperationer i Forsvarets Efterretningstjeneste

Vil du være med til at udvikle og drive skarpe, operative indsatser til gavn for Forsvaret og Danmarks sikkerhed? Vi søger nye operative analytikere til området for militære cyberoperationer.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) leverer operative opgaveløsninger gennem defensive og offensive cyberoperationer til gavn for Forsvaret og Danmarks sikkerhed. Du bliver en del af et område, som er i stor udvikling og vækst, og hvor du kommer til at være eksperten. Med udgangspunkt i en stærk faglighed, og initiativ har vi fokus på at skabe operative resultater ved brug af FE’s særlige kompetencer og kapaciteter. Du vil i tæt samarbejde med specialister med forskellige fagligheder skulle have særlig fokus på offensive cyberoperationer.

Du bliver udfordret og udviklet
Du vil blive del af en sektion, som overordnet har til opgave at tilrettelægge, forberede og gennemføre offensive cyberoperationer til støtte for militære operationer. Formålet er at imødegå trusler mod dansk sikkerhed ved at påvirke, modvirke eller hindre en modstanders evne til at operere i og gennem cyberspace.

Som operativ analytiker bliver du en central del af at omsætte FE’s kunders behov til konkrete operative indsatser. Din hverdag handler således om at finde og udvikle mål, holde det kølige overblik, se de relevante sammenhænge samt koordination af den operative indsats.

Som en del af stillingen skal du deltage aktivt i operativt samarbejde med øvrige dele af FE, herunder skal du kunne tage ansvar og selvstændigt udvikle, koordinere og drive operative delopgaver. Det omfatter også at holde styr på processer og arbejdsgange.

Endelig kan stillingen indeholde en række udadvendte aktiviteter, herunder orienteringer af Forsvarets stabe og enheder.

Du og din baggrund er vigtig
Du skal udover analytiske evner have forståelse for og interesse for moderne informations- og kommunikationsteknologier. Det er et krav, at du har gode skriftlige formuleringsevner, samt at du har gode engelskkundskaber.

Det vigtigste er dog, at du er opsøgende og nysgerrig, er parat til at drive arbejdet frem på vanskelige, og til tider ukendte områder. Som person har du gennemslagskraft, betydeligt gå-på-mod og er målrettet.

Du er helhedsorienteret og evner at nytænke opgaveløsningen, blandt andet ved at indgå aktivt i tværgående samarbejde. Derfor skal du have særdeles gode samarbejdsevner, da du skal kunne samarbejde meget tæt med specialister uden for dit eget kompetencefelt, og her vil det være en fordel at have kendskab til IT-arbejdsgange.

Samtidig skal du have lysten og evnen til selvstændigt at tilegne dig ny viden og færdigheder samt få energi af at specialisere dig. Kendskab til dansk forsvar er en fordel, men ikke en nødvendighed.

Sektionen, som du vil blive en del af, er præget af en uformel tone, og vi ser gerne, at du kan bidrage med godt humør og en positiv indstilling og dermed bidrage til, at FE er et godt sted at arbejde.

Din nye arbejdsplads
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister, og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer.

Hvis du er officer, vil du blive ansat efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler.

Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Som i resten af forsvaret har du pligt til kortvarig udsendelse til udlandet.  

Dit daglige tjenestested er Dragør.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via stillingsopslaget, senest den 29. november 2022.   

Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 49 og stiler mod en ansættelse fra den 1. marts 2023. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2219, hvis du har spørgsmål til stillingerne eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på http://fe-ddis.dk/, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE’s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Generel information


Tjenestested

Dragør

Geografi

Skydebanevej, Dragør

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

29.11.2022

Indrykningsdato

04.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent