Sagsbehandler til Ingeniørregimentets Tjenestegrensinspektionselement.- GENOPSLAG


Sagsbehandler til Ingeniørregimentets Tjenestegrensinspektionselement.

Har du lysten og evnerne til at være en del af et team, der udvikler og evaluerer Ingeniørtropperne?
Så er her muligheden for en spændende stilling, som giver dig et unikt indblik i og mulighed for at påvirke udviklingen af Ingeniørregimentet.
Om os
Tjenestegrensinspektionselementet er en del af Ingeniørregimentet og er underlagt chefen for Ingeniørregimentet, som tillige er Tjenestegrensinspektør for Ingeniørtjenesten.
Tjenestegrensinspektionselementet koordinerer og gennemfører Ingeniørtroppernes inspektionsvirksomhed og taktiske udviklingsvirksomhed, herunder behandling af lessons identified/lessons learned. Personellet i tjenestegrensinspektørelementet er designeret til Multinational Division North’s ingeniørcenter.

I tjenestegrensinspektionselementet prioriteres både opgaveløsningen og kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder højt.

Det primære fokus er, at sikre det bedst mulige grundlag for uddannelse og indsættelse af ingeniørenheder samt for gennemførelsen af ingeniør- og CBRN tjeneste i Hæren og Forsvaret.

Tjenestegrensinspektionselementet er strukturelt bemandet med tre medarbejdere: En chef og to sagsbehandlere. Derudover tilhører Ingeniørregimentets myndighedsbefalingsmand organisatorisk Tjenestegrensinspektionselementet.

Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Tjenestegrensinspektionselementet vil du have en bred koordinationsflade med Ingeniørtroppernes enheder, men også med eksterne enheder og myndigheder herunder Hærkommandoen, Forsvarskommandoen og MND N indenfor Ingeniørtjenestens områder.

Dit primære ansvarsområde vil være planlægning, koordination og deltagelse i Tjenestegrens-inspektøren for Ingeniørtjenestens inspektionsvirksomhed i hele Forsvaret, herunder kontakt-besøg, inspektioner og certificeringer.

Du vil tillige bidrage den taktiske udviklingsvirksomhed af Ingeniørtropperne inden for doktrin, organisation, teknologi og uddannelse.

Du vil være designeret til ingeniørcentret i Multinational Division North, og deltage i udvalgte aktiviteter.

Stillingen er meget egnet til at opnå erfaring med arbejde på forskellige organisatoriske niveauer, sagsbehandling, udviklingsprojekter, projektarbejde samt forskellige områder af ingeniørtjeneste. Desuden giver stillingen dig et unikt indblik i Ingeniørtroppernes opgaver, doktrin, organisation, teknologi og uddannelse, men stiller tillige krav til dine kommunikative evner, din samarbejdsevne og din evne til helhedsorientering samt dine analytiske evner.
Om dig
Du er kaptajn med gennemført videreuddannelseskursus, brigade eller lignende relevant uddannelse.
Hvis du ikke har gennemført IGR 304 – Føreruddannelse II for officerer ved Ingeniørtropperne (eller tilsvarende), forventes du at gennemføre uddannelsen snarest.
Du har erfaring med minimum et af de fem ingeniørspecialer, gerne via en stilling som under-afdelingschef for en ingeniørunderafdeling og/eller ingeniørofficer i en bataljonsstab og/eller sagsbehandler i S7 ved en ingeniørbataljon.

Du er analytisk stærk, du er god til at kommunikere (mundtligt og skriftligt), du er helheds- og fremtidsorienteret, du kan styre og følge op på komplekse opgavestillinger, og du kan tage initiativ og arbejde selvstændigt med dine opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bla. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser,, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysisk basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte den nuværende stillings-indehaver, kaptajn Jesper Arendt Eriksen, på tlf.: +45 728 25023 eller chefen for Ingeniørregimentet oberst René Nyborg Sindberg-Sørensen på tlf.: +45 728 25001.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulente ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfrist er den 29. janaur 2020 og samtaler forventes gennemført snarest herefter.
Tiltrædelse er snarest muligt.

Såfremt du er udpeget til international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund il at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret på www.forsvaret.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.01.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent