Sagsbehandler til S7 i 2 Military Intelligence Battalion ved Efterretningsregimentet


Sagsbehandler til S7 i 2 Military Intelligence Battalion ved Efterretningsregimentet

Vil du være med til at skabe rammerne for informationsaktivitetsområdet (IA) i Hæren, drive den taktiske udvikling til støtte for Informationsaktivitetskompagniet (IAKMP) og være med til at uddanne de kommende IA specialister?

Kan du være på øvelse og samle erfaringer den ene dag, omsætte de indhentede erfaringer til taktisk udvikling den anden, inden du på tredjedagen underviser på et af vores internationale kurser eller deltager på et seminar?
Om os
2 Military Intelligence Battalion (2 MIBTN) styrkeproducerer efterretnings- og informationsaktivitetskapaciteter (CIMIC og PSYOPS) samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder.

Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder og udarbejder skarpe taktiske efterretningsprodukter til beslutningstagere i hele Forsvaret.

Derudover gennemfører bataljonen Conduct after Capture uddannelser, samt Counter- Intelligence og militær sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområderne.

Vi er en arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.

I S7 vil du indgå i et team med fokus på at skabe de bedste rammer for uddannelse og taktisk udvikling, indenfor både almindelige militære færdigheder samt højt specialiserede efterretnings- og informationsaktivitetsenheder.

I perioder med højt arbejdspres rykker vi sammen om opgaven, men planlægger stadig overordnet på afspadsering af merarbejde.

Vi vægter fleksibilitet i mødetid– og sted og søger at identificere perioder med muligheder for personlig videreuddannelse og kompetenceudvikling.

I S7 er der plads til kompetenceudvikling, en udvikling vi ser som et fælles ansvar og hjælper hinanden med.
Om stillingen
Du bliver Point of Contact i forhold til IAKMP ved bataljonen i samarbejde med IA sagsbehandler for taktisk udvikling. Dermed er du en del af et to mandsteam, hvor samarbejdet med og støtten til IAKMP er en stor og vigtig del af hverdagen.

Du virker som sagsbehandler på LI/LL området og bidrager til den taktiske udvikling indenfor informationsaktivitetsområdet.

Herudover skal du planlægge, tilrettelægge og bidrage til gennemførelse og kontrol af bataljonens uddannelse indenfor informationsaktivitetsområdet.
Om dig
Du er seniorsergent. Alternativt er du oversergent, der har fornøden anciennitet, relevant tjenesteforløb og uddannelsesmæssig baggrund for udnævnelse.

Du har en solid viden indenfor IA. En viden som du nyder at lære fra dig og udvikle.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og besidder en meget høj grad af faglig stolthed. Ligesom dine soldatermæssige færdigheder er gode.

Vi forventer at du har gode IT-færdigheder og formår at bringe disse i spil i anvendelsen af både eMTEP og Share Point.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer og gerne fra en efterretningsrelateret stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested vil være Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Bjarke H. Graversen på telefon 40 74 07 52 eller på mail EFR-2B-S70A@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 30. januar 2020.

Stillingen er til besættelse fra 1. marts 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.01.2020

Indrykningsdato

07.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent