Udleverende Depot i Karup søger en medarbejder der kan stå for den daglige håndtering af vores delebiler.(genopslag)


Udleverende Depot i Karup søger en medarbejder der kan stå for den daglige håndtering af vores delebiler.

Er du struktureret og har udpræget ordenssans og har du lyst til at arbejde på et moderne lager med engagerede kolleger, så er det dig, vi står og mangler. Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution søger nemlig nogle ekstra hænder til det udleverende depot på Flyvestation Karup.

Om os
Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD), som er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), indkøber, leverer og opbevarer alle former for forsyninger til forsvarets enheder og ansatte. Til løsning af denne opgave er vi godt 650 dedikerede medarbejdere fordelt over hele landet.

Forsyningsafdelingen ved FDD varetager den direkte genforsyning af forsvarets operative enheder og myndigheder – indsat enten nationalt eller internationalt. Afdelingen modtager, behandler og ekspederer alle rekvisitioner på varer og tjenesteydelser, herunder også reservedele. Udleverende Depot Karup er en del af den logistiske støtte til Hærens udsendte enheder som har høj prioritet i dagligdagen. Derudover servicerer vi hele Flyvestation Karups cirka 3500 ansatte med alt fra materiel til udrustning og beklædning.

Udleverende Depot Karup består af varemodtagelse, vareudlevering, lager samt et munderingsafsnit. Herudover driver vi også lokalt autoserviceelement (delebil) på flyvestationen. I alt er vi 17 dedikerede kollegaer til driften af depotets opgaver
Om stillingen
Dine primære arbejdsopgaver vil være servicering af forsvarets delebiler, du skal lave planlægningen for rengøringen af bilerne samt udfører det praktiske vask og støvsugning.

Du skal også kunne støtte lagret med varemodtagelse, pluk og afhente/ levere varer.
Om dig
har en uddannelse som lager- og logistikoperatør, grunduddannelse i ADR og har kursus 1.3 varemodtagelse og forsendelse af farligt gods, kørekort til kategori B og gaffeltruck (certifikat B). Det er en fordel, hvis du har grunduddannelse i DeMars og kendskab til SAP lagerbeholdningsmodulet.

Du kan med dit gode humør skabe gode samarbejdsrelationer til kolleger og kunder og du har en fleksibel tilgang til opgaveløsning og planlægning af din arbejdstid. Du har desuden et højt fagligt niveau og sætter en ære i, at dine arbejdsopgaver udføres korrekt og til tiden.

Du må gerne have erfaring fra tidligere job indenfor lagerbranchen eller Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Flyvestation Karup.

Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Chefsergent Torben Frandsen på telefon 2555 2760.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at chefsergent for på telefon Torben Frandsen på telefon 2555 2760.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Dennis Hede ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RA-3KOR2@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 26.1-2020 og Stillingen er til besættelse 1. marts 2020.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Om Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Aarhus.

FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.

Forsvaret og uddannelsen vil give dig en masse opgaver og nogle brede rammer, hvor du kan prøve dine talenter af og få en spændende hverdag. Vi er en blanding af civil og militær medarbejdere på depotet. Vi har en uformel tone, men samtidig sætter vi vores faglighed højt, og yder en god og stabil service for vores kunder.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og kampfly til støvler og lommeknive. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

06.01.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent