Næstkommanderende deling til HBU kompagni ved Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Næstkommanderende deling til HBU kompagni ved Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Brænder du for at uddanne og holdningspræge kommende gardere, og ønsker du at arbejde i et struktureret miljø? Så skal du søge stillingen som næstkommanderende/deling!
Om os
II Livgardebataljon består af to kompagnier, der uddanner værnepligtige soldater til varetagelsen af vagten om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

Hvert kompagniet består af en fast kadre på ca. 45 mand og der indkaldes ca. 200 værnepligtige på tre successive indkaldelser om året, altså ca. 600 værnepligtige pr. år. Dette indebærer blandt andet at der skal holdes ferie og gennemføres afspadsering løbende gennem de enkelte hold, idet der aldrig holdes virksomhedslukket som i andre enheder.

Målsætningen er at uddanne soldater af høj kvalitet, da garderne efter endt grunduddannelse skal gennemføre en skarp operativ opgave i form af bevogtning om blandt andet Hendes Majestæt Dronningen på de kongelige residenser. Vi forventer derfor, at vores befalingsmænd er selvstændige, initiativrige og sætter faglighed højt.

Kompagniets overordnede opgave indeholder to primære uddannelsesmål. Det første mål er at bibringe de kommende gardere de nødvendige holdninger og færdigheder til at kunne indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste om de kongelige slotte og palæer. Det andet mål er, gennem hærens basisuddannelse, at bibringe den værnepligtige de grundlæggende færdigheder som soldat med henblik på at kunne indtræde på f.eks. grundlæggende sergentuddannelse (GSU) eller reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU).

Vi lægger vægt på efteruddannelse af den faste kadre, således alle besidder den nødvendige faglige overhøjde.
Om stillingen
Som næstkommanderende vil du være stedfortræder for delingsføreren. Du bistår delingsføreren i delingens og personellets forberedelse og gennemførelse af operationer, herunder reorganisering/genordning. Du har et medansvar for opretholdelse af delingens moral og disciplin. Desuden har du ansvaret for delingens logistiske tjeneste, herunder kontrol af mandskabets enkeltmandsudrustning og delingens materiel.

Som faglærer har du ansvaret for at tilrettelægge uddannelsesmæssige aktiviteter i overensstemmelse med tildelte ressourcer. Du bliver ansvarlig for at udvikle personellets evner og fremsætte forslag til indstilling af personel til grund, videre- og efteruddannelse.
Om dig
Du er en oversergent, eller erfaren sergent (vurderet egnet til gennemgang af Videreuddannelsestrin-I for mellemledere).

Såfremt du er sergent, så skal du underskrive en uddannelsesaftale med henblik på at du gennemfører og består VUT-I, idet kravet til stillingen er, at du er oversergent.

Det er et krav, at du er min. 175 cm. høj som mand, og 169 cm. høj som kvinde.

Det er en fordel at have forrettet tjeneste i internationale operationer og det er ønskeligt at du har kørekort, kategori B.

Det er ligeledes ønskeligt du har forrettet tjeneste som vagtgående sergent, samt at du har gennemført Blåt Vagtkursus for befalingsmænd af sergentgruppen ved LG.

Du er loyal, fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere gode opgaveløsninger og resultater.

Du kan lide at arbejde i en enhed hvor arbejdspresset til tider er højt, og hvor faglig dygtighed er i højsædet.
Du har en helt særlig sans for orden og detaljer, og du skal turde gå foran i alle tænkelige situationer, hvor du altid fremstår som det gode eksempel.
Der lægges stor vægt på FOKUS kompetencerne: Motivere andre, samarbejde, faglighed og styring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Administrationsbefalingsmand T.F. Nielsen på telefon 22 38 51 05 eller mail LG-2B-S10A@MIL.DK, Kompagnibefalingsmand C.T. Jørgensen på telefon 72 83 42 23 eller mail lg-2b-201a@MIL.dk eller Kompagnichef T. G. Hansen på telefon 50 86 53 08.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. januar 2020 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

19.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent