NK/STCH ved Opklaringsbataljonen på Bornholm


NK/STCH ved Opklaringsbataljonen på Bornholm

Er du klar til udfordrende tjeneste som Næstkommanderende og Stabschef for en dedikeret og professionel Bataljon? Så er du den vi søger!
Om os
Opklaringsbataljonens (OPKBTN) identitet er forankret i vores mangeårige deltagelse i internationale operationer, og dermed er fokus konstant rettet imod bataljonens operative kapaciteter og evnen til at levere varen med kort varsel.
Opklaringsbataljonen er en arbejdsplads hvor initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum.
Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Opklaringsbataljonen er kapacitetsbærer for Hærens opklaringsenheder og opretholder dermed Hærens evne til at uddanne og indsætte opklaringsenheder i rammen af reaktionskampgruppen og troppeenhedsniveauet eller tilsvarende. Opklaringsbataljonen gennemfører i 4 Marineeskadron Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Herudover har Opklaringsbataljonen to stående reaktionsstyrkeeskadroner - 1 og 2 Lette Opklaringseskadron. I 2022-23 udbygges bataljonen med en tredje stående eskadron.

Opklaringsbataljonens hovedopgave er kort og godt at levere veluddannede opklaringsenheder til Hærens og Forsvarets opgaveløsning – ude som hjemme.

Kort sagt! Du vil møde en erfaren og professionel enhed. En enhed der sætter pris på ærlighed og troværdighed.
Om stillingen
Som Næstkommanderende for Opklaringsbataljonen er du bataljonschefens nærmeste stedfortræder og stabschef. Du vil finde en stor grad af frihed til at opnå de opstillede mål. Således kan du levere den maksimale kvalitet i opgaveløsningen indenfor de givne rammer. Du får mulighed for, at udvikle dit lederskab og din faglighed med henblik på din fremtidige tjeneste i Forsvaret.

Din vigtigste opgave er at tilvejebringe vilkår for bataljonens, og dermed eskadronernes, drift og opgaveløsning. Du får vide rammer og handlefrihed, og det forventes, at du griber mulighederne og udviser handlekraft. Du kan forvente kontant, konkret og ærlig tilbagemelding på dine resultater.

Du vil få en travl hverdag. Du forestår bataljonens daglige drift og styrer stabens virke. Derudover øves du i rammen af foresattes føringsuddannelse i funktionen næstkommanderende og stabschef. Du må påregne en del rejseaktivitet og øvelsesvirksomhed. Staben er din enhed, og det forventes, at du leder stabens arbejde med respekt for den faglighed og erfaring, der er forankret i staben. Det forventes samtidigt, at du opretholder forståelsen for eskadronernes vilkår, både i felten og i garnison

Ydermere forventer vi, at du løser de pålagte opgaver under inddragelse af staben og i samarbejde med bataljonens eskadroner. Du vil indgå i Opklaringsbataljonens chefgruppe.
Staben har en bred sammensætning og en stor erfaringsbase. Det forventes, at du er i stand til at udnytte den store erfaring i staben til gavn for bataljonens opgaveløsning. Du vil blive målt på dine evner til at opnå maksimal effekt af stabens kompetencer og bataljonens tildelte ressourcer, m.h.p. at skabe de rammer, som muliggør at bataljonen opnår et tilfredsstillende resultat under løsning af pålagte opgaver. Du vil få lejlighed til, at udvikle dine evner som stabschef ved en operativ stab, i rammen af foresattes føringsuddannelse.
Om dig
Du har gennemført MMS (eller ækvivalerende), og har forud herfor gjort tjeneste som delingsfører og underafdelingschef (ønskeligt). Det er naturligvis et plus, hvis du har erfaring med opklaring, og erfaring fra internationale operationer tæller også kun til din fordel.
Nøgleordene er:
- Initiativ
- Samarbejde
- Nytænkning

Derudover er følgende ledelseskompetencer i fokus:
- Motivere andre
- Planlægning
- Fremtidsorientering
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vikår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansætelsen er betinget af, at ud kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH/ III OPKBTN OL Nicolai Abildgaard, tlf. 51 51 55 02. For yderligere information vedr. lokale forhold kan du kontakte fg. ADMBM/III OPKBTN CSG P.H. Sørensen, tlf.: 728 23803.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR konsulente ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Stillingerne er til besættelse per 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, bede du gøre opmærksom på det i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om forsaret på www.forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Almegaards kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.02.2020

Indrykningsdato

18.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent