Elektronikmekaniker/fagteknikker til vedligeholdelseselementet ved 2. Kapacitetsafdeling, Danske Artilleriregiment - genopslag


Elektronikmekaniker/fagteknikker til vedligeholdelseselementet ved 2. Kapacitetsafdeling, Danske Artilleriregiment - genopslag

Brænder du for vedligeholdelse af Forsvarets nye materiel og er du interesseret i en spændende og afvekslende hverdag? Kan du svare ja til dette, så er jobbet for dig lige her.
Om os
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret i Oksbøl Garnison. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. AFD vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling.
Uddanner bl.a. værnepligtige og konstabler til Stående Reaktionsstyrke, samt, leverer tværgående faglige kapaciteter og kompetencer til hæren og forsvaret inden for kamptjeneste, simulation og luftværn.

2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f.eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse.

2. Kapacitetsafdeling er:
• Den afgørende faglige kompetence inden for anskaffelse, drift af og uddannelse på pansrede hjulkøretøjer samt våben, udrustning og materiel til soldaten.
• Hærens specialister inden for simulation på alle uddannelses- og enhedsniveauer.
• En efterspurgt simulationsoperatør og samarbejdspartner for hærens enheder.
• Leverandør af grundlaget for skyde-, kører- og køretøjsuddannelse af høj kvalitet.
• Ansvarlig for implementering af en tidssvarende kapacitet til hæren inden for luftværn, Målopklaring, Counter Unmanned Aerial Systems samt Counter Rocket, Artillery and Mortar.
• Et professionelt uddannelsessted for værnepligtige og specialister til forsvaret.
Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteelement (GSE), et Tjenestegrensinspektionselement og et Koordinationselement for ildstøtte.
Om stillingen
Du samarbejder med sektionsføreren for og de øvrige mekanikere i sektionen. Dine arbejdsopgaver består blandt andet i at efterse og vedligeholde DAR elektronik materiel, herunder radioer, køretøjsinstallationer, generatorer og andre forefaldende opgaver inden for elektronikområdet.
Om dig
Ansættelsen er betinget af, at du som minimum er udnævnt til konstabel, og har en faglig uddannelsen som elektromekaniker, elektrofagteknikker, radiomekaniker eller tilsvarende.

Du har kørekort til kategori B og evt. kørekort til kategori C og C/E.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og forudseende, så du kan bidrage aktivt til sektionens samlede opgaveløsning. Det forventes, at du er fleksibel og omstillingsparat, og at du til tider kan håndtere at arbejde under pres.

Du kommer til at indgå i et team af erfarne og dygtige håndværkere, hvor der er en selvfølge, at man hjælper og støtter hinanden, og hvor vi måler vores indsats på kundernes tilfredshed.

Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglig konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale for Hærens konstabel og korporalforening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglig aflønning er betinget af dokumentation for faglært uddannelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingerne. Du må derfor være forberedt på at du skal vurderes egnet i en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR-medarbejder ved Danske Artilleriregiment, overassistent Charlotte Ellegaard, telefon 72 83 80 54 eller mobil 40 32 41 16 eller på mail: DAR-G-PSN05@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb med henblik på besættelse hurtigst muligt.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Oksbøl

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

18.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent