Stabsofficer N2 ved HQ MARCOM


Stabsofficer N2 ved HQ MARCOM

Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og afvekslende miljø som udstationeret ved NATO’s Maritime Hovedkvarter i Northwood, Storbritannien (HQ MARCOM).

Er du søofficer med bred operativ indsigt, besidder du en solid stabserfaring, brænder du for at være involveret i arbejde med operationer og efterretning? Så kan du nu søge stillingen som Stabsofficer i N2 ved Operationsafdelingen ved HQ MARCOM.

Tjeneste i et stort multinationalt NATO-hovedkvarter - og i et britisk miljø - er både fagligt og personligt udviklende, spændende for familien og det vil være en betydelig ballast for din videre karriere i Forsvaret.
Om os
HQ MARCOM er NATO’s maritime hovedkvarter. Vi ligger i den nordvestlige del af London og har lidt over 300 medarbejdere fra 25 nationer. Udvidelsen af NATO betyder at vi bliver 50 % flere i hovedkvarteret. HQ MARCOM planlægger og leder NATO´s maritime operationer og leverer sømilitær rådgivning til NATO’s øverste ledelse.

HQ MARCOM er organiseret i en traditionel N-struktur (N1-N9). Chefen for Operationsafdelingen er bl.a. ansvarlig for divisionerne N2 og N3 samt NATO Shipping Centre og operationsrummet.
Om stillingen
N2 – efterretninger er ledet af en PT amerikansk Kommandør. Han benævnes Assistant Chief of Staff Intelligence (ACOS N2). Du vil som stabsofficer blive tilknyttet Team 3 med i alt 4 medarbejdere, de andre er fra bl. a. Holland og Polen. Som stabsofficer i Team 3 vil du medvirke til at opbygge billedet i udvalgte områder til udvalgte operationer, som bidrager til MARCOMs samlede overblik af hele det maritime område. Du vil være direkte med til at beslutte og dirigere indsamlingen og behandlingen af oplysninger samt udvikle færdige produkter derom. Det kan evt. være i form af trusselsvurderinger for skibsfarten. Som Stabsofficer i N2 vil du blive en nøglemedarbejder i operationsafdelingen med indblik i og indflydelse på opgaver der spænder vidt i det operative maritime felt.

Du skal Stabsofficer forvente at:
- kunne indgå i et meget snævert teamsamarbejde med dine team-kolleger
- kunne indgå i staben i et taktisk/operativt hovedkvarter med militær-strategisk indflydelse og finde din vej og etablere dine samarbejdsrutiner i et meget internationalt miljø.
- skulle trække på og udvide din indsigt i maritime operationer også for andre nationer
- skulle rejse af og til, dog ikke i overvældende grad
- skulle kommunikere på vegne af N2 både internt og eksternt.
Om dig
Du har bred operativ erfaring, gerne sejlende og fra Internationale missioner. Du har gennemført stabstjeneste i en operativ stab, et internationalt hovedkvarter eller i Forsvarsministeriets departement. Det vil være en fordel, hvis du har et godt kendskab til NATO. Du skal have gode operative erfaringer og gerne lidt erfaring med efterretningsopgaver og billedopbygning. Du må kunne udvise den takt, tålmodighed og kulturelle forståelse, der er nødvendig for at kunne begå sig i et multinationalt miljø.

Du skal have gode analytiske evner, flair for at kunne gennemskue sammenhænge og hensigter, så du kan bidrage bedst muligt til dit team. Du skal være udadvendt og imødekommende også under betydelig aktivitet og du skal kunne fremstille problematikker struktureret. Det er en stilling, hvor man ikke nødvendigvis kan alt fra starten, men hvor der er rige forventninger til ens udvikling.

Du er god til at formulere dig i skrift og tale, og taler og skriver ubesværet på engelsk. Du har lyst og talent til at samarbejde med folk fra forskellige lande og med forskellige faglige og uddannelsesmæssige baggrunde. Endelig befinder du dig godt i et dynamisk, internationalt arbejdsmiljø, der kræver fleksibilitet og fordrer såvel initiativ som tålmodighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til gældende overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du udstationeres som udgangspunkt for en periode på op til 3-4 år, dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov. Da det er en ny stilling, forventes det ikke at stillingens indhold ændres i ansættelsesperioden.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO Top Secret og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og dine børns udgifter til skolegang, svarende til det danske skolesystem inkl. ungdomsuddannelser, vil blive dækket. På forsvarets HR-portal på nettet under international kan du læse mere om udetillægsordningen.

Desuden skal du være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer og du vil evt. blive sprogtestet ved Forsvarsakademiet, kravet er NATO SLP-niveau 3-3-3-3.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Peter Tolderlund, der er Senior National Representative ved MARCOM på telefon: +44 (0) 7368 421 364
Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent Heino Hansen på telefon + 72 81 91 31.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. juli 2020. Ansøgningsfristen er derfor søndag den 26. januar 2020. Det kan ikke udelukkes, at samtaler indledes så snart ansøgninger modtages, hvorfor man ikke nødvendigvis skal vente til sidste øjeblik med at sende sin ansøgning. Ansættelsessamtaler gennemføres snarest muligt, forventeligt i Ballerup, evt. via VTC/SKYPE. Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”søg denne stilling” i denne annonce.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

(GB) NORTHWOOD

Lokation

Udlandet

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.01.2020

Indrykningsdato

09.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent