Overassistent til Hjemmeværnsskolen.


Overassistent til Hjemmeværnsskolen

Har du lyst til at arbejde på en dynamisk arbejdsplads, hvor det at have fokus på personalet er en helt naturlig del af en travl arbejdsdag? Så skynd dig at søge denne stilling! Hjemmeværnsskolen søger en overassistent.
Om os
Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution. Vi udvikler uddannelser og uddanner Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Vi lægger stor vægt på medarbejderes udvikling og trivsel. Derfor er der gode muligheder for både efter- og videreuddannelse samt sociale arrangementer med dine kollegaer.

Hjemmeværnsskolen er et særligt sted, da vi har et tæt samarbejde med de frivillige undervisere og kursister, hvor lysten, og ikke pligten, er vores drivkraft. Det sætter selvfølgelig krav til vores medarbejdere og samarbejde, som er baseret på anerkendende ledelse.
Om stillingen
Planlægningssektionen har sit daglige virke i Nymindegablejren, og du bliver en del af en sektion med 6 medarbejdere.

I stillingen vil du få en stor berørings- og kontaktflade med såvel kollegaerne på skolen som ansatte i Hjemmeværnskommandoen og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Ansvarlig for HR ledelsesinformation
• Referent
• Arbejdstidsregistrering
• Ansvarlig for den administrative del af Lessons identified/lessons learned (Erfaringsindhentning og opsamling/opfølgning)

Derudover kommer du til at støtte HR-funktionen med: nylønsprocessen, indberetning af arbejdsskade og personaleadministration.

Du tilgår en sektion med et højt aktivitetsniveau, hvor vi ofte har flere bolde i luften.

Du vil have mulighed for at have fleksible arbejdstider.
Skolen lægger vægt på, at du løbende tager uddannelser og kurser for at fastholde og/eller udvikle dine kompetencer.
Om dig
Vi leder efter en medarbejder, der har en fleksibel tilgang til dagligdagen.

Vi ser gerne at du er kontoruddannet og du har evnen og viljen til at dygtiggøre dig indenfor dit funktionsområde.

Du har gode IT-kompetencer, og det er en fordel, hvis du er rutineret bruger af SAP og KESDH.

Det er en selvfølge, du er empatisk og diskret, og at du kan arbejde selvstændigt.

Som person er du serviceminded og imødekommende, og du tager dig gerne af mange forskellige opgaver store som små.

Du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK), og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomst).

Alt efter dine kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningssektionen major Lars Hager på telefon 72 82 05 31 eller på mail hvs-chpla@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-sagsbehandler Mette Sanggaard Kristensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9113.

Ansøgningsfristen er den 05. januar 2020.

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse den 1. marts 2020.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Tilflytterservice
Hjemmeværnsskolen har et tæt samarbejde med Varde Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, pasningsmuligheder, skole, bolig m.m. I Varde Kommune har din partner f.eks. mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig på vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune. Du er også velkommen til at kontakte Varde Kommune, bosætningskonsulent Jørgen Nielbæk på mail: joni@varde.dk eller på mobil 30 59 05 95.
Esbjerg Kommune tilbyder også Tilflytterservice. Læs mere på: nyiesbjerg.dk.

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør en effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet. Vi uddanner derfor i alt ca. 5000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Kulturen på skolen er uformel. Vi har en afslappet omgangstone, som er nødvendig i en hverdag, hvor opgaverne kan spænde vidt, og tingene indimellem skal gå stærkt.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde, der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, Norge og Sverige, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya og Uganda.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Nymindegablejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

05.01.2020

Indrykningsdato

02.12.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent