Personelbefalingsmand til staben ved Hærens Sergentskole


Personelbefalingsmand til staben ved Hærens Sergentskole

Vil du være med til at styre og udvikle Hærens Sergentskoles uddannelsesvirksomhed i relation til personel?
Så har du muligheden nu, i denne her nyoprettet stilling ved Hærens Sergentskole.
Om os
Hærens Sergentskole (HSGS) uddanner Hærens befalingsmænd. Derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser samt udbyder efter- og videreuddannelser til befalingsmænd i Hæren og i værnsfælles regi.

Hærens Sergentskole (HSGS) er underlagt Forsvarsakademiet som en selvstændig, sideordnet myndighed på lige fod med værnenes officersskoler. HSGS består af Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelser, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne. Staben varetager funktioner som bl.a. ledelse, personelforvaltning, uddannelsesplanlægning og -udvikling, logistik, økonomi, forvaltning og administration.

Den fælles motivation ved skolen er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.
Om stillingen
Stillingen er nyoprettet og ligger i personeladministrationselementet i staben ved Hærens Sergentskole. Du skal være med til at skabe din egen stilling. Udover personelbefalingsmanden er der en overassistent i elementet, som du er samtaleleder for.
Personelbefalingsmanden er ankeret i skolens bemanding og personelforvaltning. Skolen har et stort antal lærere på midlertidig tjeneste, hvorfor personelomsætningen er stor. Du vil herunder for ansvar for koordination med Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Hærkommandoen og Hærens myndigheder ved bemanding af ”rotationsstillingerne”.

Du skal sikre, at nyt personel orienteres rettidigt om tjenesten ved skolen, og at de modtages godt på mødedagen. Efter endt tjeneste på skolen sørger du for en velplanlagt afgang, herunder struktureret gennemførelse af afgangsinterview.
Du er derudover ansvarlig for rekruttering, ansættelser og fastholdelse af fast personel ved HSGS.
Skolen har en ambition om, at oprette en mentorordning for ny tilgået personel, og du vil blive sat i spidsen for udvikling og drift af denne ordning.

Skolen har desuden en ambitiøs kompetenceudviklingspolitik, hvor en del medarbejdere udvikles sideløbende med deres tjeneste på skolen. Den ordning er vi meget tilfredse med, og du sikrer et fortsat højt udviklingsniveau.

Du vil være direkte rådgiver for chefen for HSGS i personrelaterede sager.
Om dig
Du er seniorsergent med et bredt tjenesteforløb fra Hærens enheder, herunder en solid administrativ baggrund med hovedvægten på personeladministration fra din tidligere tjeneste som kommandobefalingsmand og / eller administrationsbefalingsmand. Du har erfaring i stabstjeneste på bataljons- eller regimentsniveau.

Vi forventer, at du har en positiv tilgang til dagligdagen, og at du udfører dit arbejde med stort initiativ og sætter en ære i, at overholde deadlines og mål i dit arbejde.
Det forventes endvidere, at du er ærlig, loyal, innovativ, imødekommende og åben i forhold til den støtte og rådgivning, du yder til ansatte, enheder og andre myndigheder.

Du er fleksibel, serviceorienteret og god til at samarbejde. Samtidig er du ikke bange for at tage fat på uforudsete opgaver, og evner selv at prioritere arbejdsopgaverne og strukturere din arbejdsdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet samt være helbredsmæssig egnet til udsendelse og kunne bestå det fysiske basiskrav.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Michael von Müllen på tlf.: 72 82 97 11 / 23 24 92 38.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er 18. december 2019 Vi forventer at afholde samtaler i uge 51 eller i uge 2, med henblik på tiltrædelse hurtigst muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Øvrige forhold
Varde Kommune forventes med Danske Artilleriregiment, Hærens Efterretningsregiment og Hærens Sergentskole, fremover at have ca. 1000 militære arbejdspladser. Der er hermed skabt et geografisk område, hvor du senere vil have muligheder for at søge nye udfordringer som senior- eller chefsergent.
Varde Kommune tilbyder en tilflytterordning, der betyder, at der tages ekstra hånd om tilflyttere til kommunen. Der gives service og hjælp, samt mulighed for oplevelsesture for at skabe kendskab til området med henblik på bosætning. Derudover er der en partner-jobordning, hvor en partner tilbydes jobsamtale på ansøgte jobs i Varde og Esbjerg kommune.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

18.12.2019

Indrykningsdato

29.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent