Kontorchef til Koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriets Departement


Kontorchef til Koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriets Departement

Har du lyst til at gøre et af statens største ministerområder til et endnu bedre sted at gå på arbejde? Trives du med et arbejde, hvor dagene aldrig er ens, og er du vant til at få præcision og hastighed til at gå op i en højere enhed? Så søger vi en kontorchef for Koncernstrategisk HR i Forsvarsministeriets departement.
Om os
Forsvarsministeriet og dets styrelser løser nationale og internationale opgaver, som bidrager til fred og sikkerhed. Ministerområdets mange opgaver omfatter bl.a. deltagelse i internationale militære operationer, efterretningsarbejde, cybersikkerhed og redningsberedskabet.

Departementets hovedopgaver er ministerbetjening og politikudvikling samt ledelse og styring af et ministerområde med over 20.000 ansatte og et årligt budget på mere end 23 mia. kr.

Koncernstrategisk HR har ansvaret for at sætte rammerne for den politiske vision for personaleområdet i Forsvarsministeriets koncern. Det sker i tæt dialog med ministerområdets myndigheder og samarbejdspartnere. Kontoret varetager således den traditionelle betjening af ministeren i spørgsmål om Forsvarsministeriet som arbejdsplads.
Om stillingen
Kontorets vigtigste opgave er at sætte rammerne for den politiske vision, så Forsvarsministeriets samlede koncern kan ansætte og fastholde de rette mennesker, samt sørge for at ansættelsesvilkårene understøtter den operative opgaveløsning. Kontoret arbejder i den forbindelse bl.a. med at formulere de politiske rammer for udviklingen af HR, forbereder og implementerer forsvarsforlig, rekrutterer topchefer til ministerområdet samt leverer konkret sagsbehandling på HR-spørgsmål. Kontoret er endvidere sekretariat for Forsvarsministeriets hovedsamarbejdsudvalg, og du vil som kontorchef være medlem af en række underudvalg vedr. samarbejde og HR.

Kontoret har i det daglige samarbejde naturlige kontaktflader med de fleste myndigheder under ministerområdet men har en særlig tæt relation til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, hvor kontoret varetager rollen som styrelsesspecifikt ressortkontor og fører tilsyn med væsentlige dele af HR-området.

Kontoret består, foruden kontorchefen, af en souschef og mellem otte til 10 sagsbehandlere, der spænder over både officerer og akademikere med forskellige baggrunde. Kontoret er en del af Koncern HR og Serviceafdelingen, som også omfatter ansvaret for bl.a. veteraner og HR-jura. Der er derfor et naturligt tæt samarbejde på tværs af afdelingen.

Vi tilbyder et udfordrende job med en spændende og alsidig hverdag, hvor ikke to dage er ens, og hvor du er helt tæt på den politiske beslutningsproces.
Om dig
Vi forestiller os, at du kommer med en solid ledelseserfaring. Du har arbejdet med HR og har erfaring fra et departement eller en anden politisk styret organisation.

Herudover lægger vi vægt på, at du:

• Kan bevare overblikket og prioritere med sikker hånd, når der er travlt.
• Har udarbejdet strategier og policy på HR-området.
• Har kendskab til samarbejdsområdet og kompetenceudvikling.
• Kan skabe gode relationer på tværs af organisationer og faggrupper.
• Formulerer dig sikkert – hvad enten det er på skrift eller mundtligt i forhandlinger.
• Er kendt for at finde kvalificerede løsninger på komplekse problemstillinger.

Kendskab til det sikkerhedspolitiske område, Forsvarsministeriets myndigheder og overenskomstområdet er en fordel, men det er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Stillingen er til besættelse fra 1. februar 2020 eller snarest derefter.
Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, København.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne under hele ansættelsen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Pernille Reuter Eriksen på telefon 72 81 00 03. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Klingenberg Nielsen på telefon 72 81 91 21.

Ansøgningsfristen er den 19. december 2019.
Samtaler forventes afholdt i uge 2.

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du medbringe dem til en evt. samtale.

OM FORSVARSMINISTERIETS DEPARTEMENT
Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver. Den ene handler om ministerbetjening og politikudvikling, hvor vi betjener Forsvarsministeren og understøtter udviklingen af en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Den anden hovedopgave er ledelse og styring af ministerområdet, hvor vi bl.a. fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring inden for ministerområdet tilrettelægges effektivt og inden for de fastsatte rammer.
Vi er tæt på den politiske beslutningsproces, udsynet er internationalt, og vi skal inddrage hele ministerområdets behov, når vi løser en opgave. Ikke to dage er ens, og arbejdstempoet er højt.
Vi er godt 440 medarbejdere – nogen med en kontoruddannelse eller en akademisk baggrund, andre med en militær baggrund og uddannelse. Til daglig arbejder vi enten i København K eller ved en af de decentrale økonomifunktioner ved vores styrelser og myndigheder rundt om i landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

19.12.2019

Indrykningsdato

29.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent