Faggruppeleder til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland


Faggruppeleder til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland

Har du analytiske evner, teknisk forståelse, ledelsesmæssige og
voksenpædagogiske evner samt en god fysik - så har Beredskabsstyrelsen Sjælland en stilling som faggruppeleder til besættelse snarest.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sjælland opretholder et døgnberedskab på Sjælland samt uddanner årligt ca. 125 værnepligtige til redningsspecialister. Derudover gennemfører Beredskabsstyrelsen Sjælland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale og internationale beredskab, inkl. rådgivning og uddannelse af eksterne samarbejdspartnere i beredskabsfaglige emner.
Om stillingen
Vi tilbyder en stilling i et spændende miljø, hvor du står i spidsen for en faggruppe, der ud over dig består af en næstkommanderende og 2-4 andre instruktører. Du leder, tilrettelægger og gennemfører faggruppens uddannelser af især værnepligtige, men også af frivillige og eksterne kursister. Du varetager selv dele af undervisningen, samt sikrer gennem daglig ledelse og sparing at faggruppens instruktører samt følger den pædagogiske linje og når målene for undervisningen i henhold til uddannelsesplanerne. Desuden medvirker du til at instruktørerne trives og udvikles.

Du vil indgå i vagtordningen og dermed rykke ud til både lokale, regionale og nationale hændelser.

For at vedligeholde nuværende og tilegne dig nye kompetencer gennemfører du en række kurser og uddannelser. Nogle af disse kurser er specielt målrettet mod Beredskabsstyrelsen Sjællands specialberedskaber.
Efter gennemførelse af relevant uddannelse vil udsendelse til Beredskabsstyrelsens internationale engagementer muligvis også kunne komme på tale.

Beredskabsstyrelsen Sjælland er en dynamisk organisation med en hurtig skiftende hverdag, hvor du bliver en del af et engageret og kompetent kollegateam, der lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om dig
Du er uddannet korpsmester og har forrettet tjeneste ved en værnepligtsuddannelse.

Du er god til at omgås mennesker og har udprægede samarbejdsevner. Du har flair for og lyst til at lære fra dig – både som underviser og sparringspartner

Du trives i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor pludselige ændringer er dagligdag.

Du kan se og forstå helheder og sammenhænge

Du fokuserer på resultater, viser initiativ og tager udfordringer op med et positivt udgangspunkt

Du har en god fysik og en stærk psyke.

Du skal have lyst til praktisk tjeneste – Foruden ledelses -og administrationsdelen. Samtidig skal du skal være forberedt på tjeneste og øvelsesaktivitet uden for normal arbejdstid, herunder døgnvagter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter korpsmestre. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte elle overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du påregne, at en ansættelse som leder i Beredskabsstyrelsen kan medfører forflyttelse af tjenestested, f.eks. som et led i din videre karriere.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte chef for værnepligtsuddannelsen Erik Breum-Christensen på tlf. 53 77 43 54 eller stabschef Martin Vang Nielsen på tlf. 55 75 37 50.

Ved spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på tlf. 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 28. december 2019. Ansættelsessamtaler forventes påbegyndt i uge 1.

Stillinger er til besættelse fra den 1. februar 2020 eller snarest derefter. Vi venter gerne på den rette kandidat.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Næstved

Lokation

Region Sjælland

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

28.12.2019

Indrykningsdato

29.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent